LUẬN VĂN - Nghiên cứu chế tạo nano đồng trong môi trường nước


Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ nano đã mang lại nhiều ứng dụng trong thực tiễn, trong cuộc sống và tiềm năng ứng dụng đang được nghiên cứu và phát triển. Các vật liệu nano vàng, bạc, đồng đã được chế tạo theo các phương pháp khác nhau và đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: linh kiện điện tử, y học, sinh học, dược phẩm, mỹ phẩm...

     Nói một cách đơn giản, khoa học nano là khoa học nghiên cứu vật chất ở kích thước cực kì nhỏ-kích thước nanomet (nm). Một nano bằng một phần tỉ của met (m) hay bằng một phần triệu của milimet (mm). Khi vật liệu ở kích thước nano thì tỉ lệ nguyên tử trên bề mặt tăng lên so với tổng số nguyên tử của vật liệu khối. Điều này làm cho các hạt nano có những tính chất đặc biệt mà trên vật liệu khối không có.


Công nghệ nano: là các công nghệ liên quan đến việc thiết kế, phân tích, chế tạo, ứng dụng các cấu trúc, thiết bị và hệ thống bằng việc điều khiển hình dáng, kích thước ở quy mô nanomet (từ 1-100nm).

Hóa học nano: là các phương pháp chế tạo vật liệu và linh kiện nano bằng các phản ứng hóa học.

Vật liệu nano: là đối tượng của hai lĩnh vực khoa học nano và công nghệ nano, nó liên kết hai lĩnh vực này với nhau. Kích thước của vật liệu nano trải dài một khoảng khá rộng từ vài nm đến vài trăm nm. Vật liệu nano tồn tại ở các dạng trạng thái rắn, lỏng và khí. Hiện nay người ta đang tập trung nghiên cứu trạng thái vật liệu rắn.

Hạt nano kim loại: là các hạt có kích thước nano được tạo thành từ các kim loại.

Nội dung nghiên cứu gồm:

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến kích thước hạt nano đồng như: nhiệt độ, nồng độ NaBH4, nồng độ CTAB, tỷ lệ hỗn hợp dầu vỏ hạt điều ảnh hưởng quá trình tổng hợp.

- Khảo sát các tính chất của hạt nano đồng thu được bằng cách sự dụng các phương pháp phân tích như đo độ hấp thu UV-Vis, nhiễu xạ tia X( XRD) và hiển vi điện tử truyền qua (TEM) để kiểm tra các tính chất đặc trưng của chúng.

- Khảo sát khả năng kháng và diệt nấm Penicillum italicum trong phòng thí nghiệm của dung dịch nano đồng. Và so sánh khả năng kháng nấm của 2 chất bảo vệ CTAB và dầu vỏ hạt điều.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: