Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm: Kỹ thuật và công nghệ sấy thăng hoa (Sách chuyên khảo) - TS. Nguyễn Tấn Dũng


Cuốn sách được biên soạn như một cuốn sách chuyên khảo, một cuốn giáo trình để giảng dạy cho sinh viên, học viên cao học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM và các Trường Đại học khác thuộc lĩnh vực công nghệ hoa học, công nghệ thực phẩm, công nghệ nhiệt, Công nghệ môi trường và một số ngành kỹ thuật khác có liên quan.

Cuốn sách trình bày phương pháp ứng dụng cơ sở lý thuyết để nghiên cứu khảo sát, điều chỉnh, kiểm tra và kiểm soát các quá trình công nghệ, đồng thời tính toán, thiết kế và chế tạo các hệ thống thiết bị sấy thăng hoa.

Cuốn sách này lần đầu tiên xuất bản tại Việt Nam, với mong muốn của tác giả là triển khai sâu rộng kỹ thuật & công nghệ sấy thăng hoa trong nghiên cứu cũng như trong ứng dụng vào thực tế sản xuất.

NỘI DUNG:

Chương 1: Nguyên liệu sấy thăng hoa;
Chương 2: Cơ sở sấy thăng hoa;
Chương 3:Hệ thống thiết bị sấy thăng hoa;
Chương 4: Phương pháp xác lập chế độ công nghệ sấy thăng hoa;
Chương 5: Tính toán, thiết kế và chế tạo hệ thống sấy thăng hoa;

LINK DOWNLOAD FULL (UPDATING...)
M_tả

No comments: