SÁCH - Giáo trình Ôtô máy kéo và xe chuyên dụng 2 - Phần điện Ôtô - Máy kéo (PGS.TS Nguyễn Ngọc Quế)


       Giáo trình "Ôtô-máy kéo và xe chuyên dụng 2 (phần điện ôtô-máy kéo)" được biên soạn theo yêu cầu giảng dạy môn học "Ôtô-máy kéo và xe chuyên dụng" cho sinh viên chuyên ngành cơ khí và cơ khí động lực của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Giáo trình này là phần tiếp theo của giáo trình Ôtô-máy kéo và xe chuyên dụng đã xuất bản năm 2007, nội dung chính của giáo trình tìm hiểu về điện và điện tử trên ôtô-máy kéo. 

        Điện ôtô-máy kéo là hệ thống rất phức tạp, đặc biệt trên ôtô hiện đại, các thiết bị điện, điện tử có thể chiếm tỉ trọng tới 40% giá thành của xe, vì vậy khi tìm hiểu về ôtô-máy kéo và xe chuyên dụng, sinh viên các ngành kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật động lực, cần nắm được các kiến thức cơ bản về điện và điện tử trên ôtô-máy kéo để khai thác sử dụng các loại ôtô-máy kéo phục vụ trong nông nghiệp, nông thôn đạt hiệu quả kinh tế cao, với mục tiêu đó, giáo trình "Ôtô-máy kéo và xe chuyên dụng 2 (phần điện ôtô-máy kéo)" được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật cơ khí của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội một số vấn đề cơ bản về trang bị điện và điện tử trên ôtô-máy kéo. Nội dung của cuốn sách cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, kỹ sư hoạt động trong chuyên ngành ôtô-máy kéo nói chung.Mục lục:

Chương 1: Những vấn đề chung về hệ thống điện trên ô tô - máy kéo
Chương 2: Acquy
Chương 3: Hệ thống cung cấp điện
Chương 4: Hệ thống khởi động động cơ
Chương 5: Hệ thống khởi động động cơ
Chương 6: Hệ thống chiếu sáng, thông tin và tín hiệu
Chương 7: Hệ thống điện phụ trợ

Lưu ý: 

Tất cả "SÁCH SCAN" giới thiệu tại EBOOKBKMT được các CTV sưu tầm từ nhiều nguồn miễn phí trên mạng nhằm phục vụ mục đích học tập nghiên cứu, vì vậy rất có thể chưa có sự đồng ý từ tác giả. Cho nên, quý tác giả không cho đăng tác phẩm của mình vui lòng liên hệ BQT Website để được chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ. 

Xin cảm ơn!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: