SÁCH - Sửa chữa máy xây dựng xếp dỡ và thiết kế xưởng (PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệm)


Ở nước ta hiện nay, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng đang phát triển với tốc độ khá nhanh. Nhiều công trình trọng điểm của Nhà nước về các lĩnh vực xây dựng cơ bản như xây dựng giao thông, xây dựng kiến tríc dân dụng, xây dựng công nghiệp, xây dựng thủy lợi.. .. Đang được đầu tư một cách đáng kể.


Trong những năm gần đây, ngoài những máy xây dựng và xếp dỡ mang tính thông dụng và truyền thống vẫn nhập từ Liên bang Nga, chúng ta còn đầu tư nhiều loại máy móc từ các nước tư bản khác.

NỘI DUNG:

Chương 1. Những khái niệm cơ bản về quá trình làm việc của máy xây dựng - xếp dỡ
Chương 2. Quá trình công nghệ sửa chữa máy
Chương 3. Sửa chữa các chi tiết máy và các cụm tổng thành tieu biểu của máy xây dựng

LINK DOWNLOAD (BẢN EBOOK)

LINK DOWNLOAD (BẢN SCAN)
M_tả

No comments: