TÀI LIỆU - Thực Hành Uốn NC - Nhiều Tác Giả


       Cơ khí – Chế tạo máy đi sâu vào việc nghiên cứu, tìm hiểu các nguyên lý hoạt động và cấu tạo của máy móc, trang thiết bị. Từ đó, có thể chế tạo và cải tiến các thiết bị, linh kiện, máy móc nhằm nâng cao năng suất hoạt động, giảm chi phí sản xuất trong ngành công nghiệp chế biến, sản xuất. 
        Tài liệu Cơ khí – Chế tạo máy gồm kiến thức thức xoay quanh các môn sau: Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ Kim loại, Cơ điện tử, Công nghệ tự động, Thiết kế máy, thực hành nghề và Kỹ nghệ Gỗ. Tài liệu Cơ khí – Chế tạo máy tập hợp các giáo trình, ebook, cẩm nang kỹ thuật, bài viết hay giúp các bạn học tập và nghiên cứu, giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn, khả năng đáp ứng cao trong các môi trường làm việc đa dạng.

NỘI DUNG

Phần I: Vận hành máy uốn RG-50
Bài 1: Các bộ phận chính của máy uốn RG-50
Bài 2: Khởi động máy uốn RG-50
Bài 3: Tháo lắp máy uốn
Bài 4: Thao tác uốn thủ công
Bài 5: Lập trình uốn tự động

Phần II: Thực hành uốn cơ bản
Bài 1: Uốn L
Bài 2: Uốn Z
Bài 3: Uốn U
Bài 4: Uốn Z lệch
Bài 5: Uốn U có vành
Bài 6: Uốn móc
Bài 7: Uốn móc có vành
Bài 8: Uốn rãnh lệch
Bài 9: Uốn hình mũ
Bài 10: Uốn cung tròn
Bài 11: Uốn góc hỗn hợp
Bài 12: Uốn Z với chiều rộng mép uốn lớn

Phần III: Thực hành uốn nâng cao
Bài 1: Uốn hộp
Bài 2: Uốn sản phẩm hót rác
Bài 3: Uốn hộp dụng cụ

LINK DOWLOAD
M_tả

No comments: