Thiết kế hệ thống lạnh sản xuất nước đá cây năng suất 30 tấn/ ngày (Thuyết minh + Bản vẽ)


Qua  đồ án “ Thiết kế phân xưởng sản xuất nước đá cây” này, em có dịp Làm quen với công việc thiết kế.
Học hỏi kinh nghiệm thực tế vô cùng quí báu của các thầy cô
Tự học hỏi và trau dồi kiến thức của bản thân
Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng trong đồ án này còn nhiều thiếu sót, em rất mong được sự góp ý và chỉ bảo của các thầy cô.


NỘI DUNG:

Chương 1: VÀI NÉT VỀ NƯỚC VÀ NƯỚC ĐÁ
1. Tính chất vật lý của nước 1
2. Tính chất vật lý của nước đá 1
3. Phân loại nước đá 2
4. Ảnh hưởng của tạp chất đến chất lượng nứoc đá 3
5. Một số phương pháp sản xuất nước đá 4
6. bảo quản và vận chuyển nước đá 4
Chương 2: QUY TRÌNH SẢN XUẤT
1. Cơ sở vật lý của quá trình đông đá 5
2. chọn phương pháp sản xuất nước đá 5
3. chọn nồng độ nước muối 6
4. Qui trình sản xuất nước đá 8
Chương 3: TÍNH CÁCH NHIỆT, CÁCH ẨM  XUNG QUANH BỂ ĐÁ
1. Giới thiệu về vật liệu cách nhiệt, cách ẩm 13
2. Tính cách nhiệt cho vách 14
3. Tính cách nhiệt cho đáy 16
4. Tính cách nhiệt cho nắp 17
Chương 4: CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG CHO QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 18
Chương 5: TÍNH TOÁN CHU TRÌNH LẠNH
1. Chọn các thông số làm việc 20
2. Xây dựng chu trình lạnh 20
Chương 6: TÍNH CHỌN MÁY NÉN 22
Chương 7: TÍNH CHỌN THIẾT BỊ NGƯNG TỤ
1. Nhiệt thải ra ở thiết bị ngưng tụ 26
2. chọn thiết bị ngưng tụ 26
3. Tính toán thiết bị ngưng tụ 27
Chương 8: TÍNH CHỌN THIẾT BỊ  BỐC HƠI
1. Giới thiệu thiết bị bốc hơi 30
2. chọn thiết bị bốc hơi 30
3. Tính toán thiết bị bốc hơi 30
Chương 9: TÍNH CHỌN THIẾT BỊ  PHỤ
1. Bình tách dầu 33
2. Bình chứa dầu 34
3. Bình chứa cao áp 34
4. Bình tách lỏng 35
5. Bình tách khí không ngưng 36
6. Phin sấy, lọc 36
7. Mắt gas 37
8. Các loại van 38
9. Bơm 39
10. Quạt 39
11. Áp kế 39
12. Đường ống 39
13. Tháp giải nhiệt 40
Chương 10:A/ NƯỚC, ĐIỆN NĂNG VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ
1. Nước 43
2. Điện năng 43
3. Các yêu cầu về điều chỉnh và tự động hoá
B/ AN TOÀN LAO ĐỘNG
1. Nguyên tắc vận hành máy 44
2. Qui tắc an toàn trong vận hành máy 45
3. Sự cố và cách khắc phục 46
Chương 11:TÍNH KINH TẾ 50
KẾT LUẬN 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Đinh Văn Thuật
“ Kỹ Thuật Lạnh Ưng Dụng”, NXB Giáo Dục,2002
 [2]. Trần Đức Ba, Phạm Văn Bôn
“Công Nghệ Lạnh Thực Phẩm Nhiệt Đới”
Trường Đại Học Bách Khoa TpHCM, 1993
[3]. Nguyễn Đức Lợi
“Hướng Dẫn Thiết Kế Hệ Thống Lạnh”
NXB Khoa Hoc Kỹ Thuật, Hà Nội, 2002
[4].Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy
“Kỹ thuật lạnh cơ sở”, NXB Giáo Dục, 2002
 [5].Viện sĩ Trần Đức Ba ( chủ biên)
“Kỹ Thuật Lạnh Đại Cương”, Trường Đại Học Bách Khoa TpHCM
 [6]. Khoa Công Nghệ Hoá Học, bộ môn Máy & Thiết Bị
Giáo Trình “ Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Hoá Học”, Hướng Dẫn Đồ An Môn Học
Trường Đại Học Bách Khoa TpHCM,1993
[7]. Phạm Văn Bôn (chủ biên), Nguyễn Đình Thọ
“Quá Trình Và Thiết Bị Trong Công Nghệ Hóa Học” –tập 5- “Quá Trình Và Thiết Bị Truyền Nhiệt”
NXB Đại Học Bách Khoa TpHCM, 2002
[8]. Các tác giả
“Sổ Tay Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Hoá Chất – tập 1,2”
NXB Khoa Học & Kỹ Thuật, Hà Nội, 1992
[9]. Trần Thanh Kỳ
“Máy Lạnh”, Trường Đại Học Bách Khoa TpHCM, 1994
 [10]. Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn
“Thực Hành Lỹ Thuật Cơ Điện Lạnh”, NXB Đà Nẵng
 [11]. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ
“Máy Và Thiết Bị Lạnh”, NXB giáo dục, 1993
 [12]. Trần Đức Ba, Đỗ Văn Hải
“Cơ Sở Hoá Học Quá Trình Xử Lý Nước Cấp Và Nước Thải”
[13]. Trần Hùng Dũng, Trần Văn Nghệ
“Quá Trình Và Thiết Bị Trong Công Nghệ Hóa Học” –tập 11- “ Bài Tập Và Hướng Dẫn Thiết Kế Máy Lạnh Trạm Lạnh, Trường Đại Học Bách Khoa TpHCM
[14]. Phạm Văn Bôn, Vũ Bá Minh, Hoàng Minh Nam
“Quá Trình Và Thiết Bị Trong Công Nghệ Hóa Học” –tập 10- “ ví dụ và bài tập”, Trường Đại Học Bách Khoa TpHCM

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: