Thiết kế động cơ sử dụng nhiên liệu LPG trên cơ sở động cơ 1TR-FE (Thuyết minh + Bản vẽ)


Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường gây ra sự quan tâm đặc biệt của các nước trên thế giới, bởi những năm gần đây, con người đang chịu những tai họa do thiên nhiên gây ra như: lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh… một phần là do các chất độc hại mà con người thải vào môi trường, trong đó khí xả của các loại động cơ đốt trong chiếm nhiều nhất. Bên cạnh đó thì giá nhiên liệu xăng, dầu ngày một tăng cao và giảm mạnh về trữ lượng.

Nước ta hiện nay đang trên con đường hội nhập với thế giới nên ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn về thành phần khí thải của động cơ để thỏa mãn các công ước quốc tế về chống ô nhiễm môi trường. Vì vậy việc nghiên cứu sử dụng nguồn nhiên “sạch” như: năng lượng mặt trời, năng lượng điện, khí thiên nhiên, khí dầu mỏ hóa lỏng… là một vấn đề rất thiết thực, bên cạnh đó nước ta đã phát hiện nhiều mỏ dầu lớn và ngành công nghiệp hóa dầu đang phát triển mạnh mẻ. Việc sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trong động cơ đốt trong sẽ làm đa dạng hóa nguồn nhiên liệu mà điểm quan trọng là góp phần đáng kể vào việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do động cơ đốt trong gây ra.
Xuất phát từ thực tế đó, em đã chọn đề tài tốt nghiệp là “Thiết kế lắp đặt hệ thống nhiên liệu xăng - LPG động cơ 1TR-FE” được lắp trên xe Innova của hãng Toyota.

NỘI DUNG:

1. Mục đích, ý nghĩa đề tài 1
1.1. Mục đích 1
1.2. Ý nghĩa 1
2. Giới thiệu về nhiên liệu khí hóa lỏng LPG 1
2.1. Nhiên liệu khí hóa lỏng LPG 1
2.1.1. Thành phần hóa học 1
2.1.2. Các tính chất của LPG 2
2.1.3. Chỉ số Octan 4
2.2. So sánh nhiên liệu LPG với Xăng 4
3. Giới thiệu động cơ 1TR-FE 7
3.1. Giới thiệu chung về động cơ 1TR-FE 7
3.2. Đặc điểm tổng quát động cơ 1TR-FE 9
3.2.1. Động cơ 9
3.2.2. Cơ cấu phối khí 11
3.2.3. Hệ thống nhiên liệu 12
3.2.4. Hệ thống kiểm soát khí xả 13
3.2.5. Hệ thống xả 15
3.2.6. Hệ thống làm mát 15
3.2.7. Hệ thống bôi trơn 16
3.2.8. Hệ thống đánh lửa 16
3.2.9. Hệ thống khởi động 18
3.2.10. Hệ thống nạp 18
4. Tính toán nhiệt 19
4.1. Tính toán nhiệt khi động cơ dùng xăng 19
4.1.1. Các số liệu ban đầu 19
4.1.2. Các thông số chọn 20
4.1.3. Tính toán các chu trình công tác 20
4.1.4. Xây dựng đồ thị công 28
4.2. Tính toán nhiệt khi động cơ dùng LPG 31
4.2.1. Các số liệu ban đầu 31
4.2.2. Các thông số chọn 32
4.2.3. Tính toán các chu trình công tác 32
4.3. Bảng so sánh các thông số tính toán nhiệt 40
5. Khảo sát hệ thống nhiên liệu 43
5.1. Hệ thống cung cấp không khí động cơ 1TR-FE 43
5.1.1. Sơ đồ hệ thống cung cấp không khí 43
5.1.2. Các bộ phận của hệ thống cung cấp không khí 43
5.2. Khảo sát hệ thống nhiên liệu xăng động cơ 1TR-FE 45
5.2.1. Hệ thống cung cấp xăng động cơ 1TR-FE 45
5.2.2. Hệ thống điều khiển phun xăng điện tử động cơ 1TR-FE 52
5.2.3. Tính toán và hiệu chỉnh lượng phun 62
5.3. Khảo sát hệ thống nhiên liệu LPG 68
5.3.1. Sơ đồ bố trí hệ thống cung cấp LPG cho động cơ 68
5.3.2. Giới thiệu bộ phụ kiện LPG 70
5.3.3. Tính toán kích thước cơ bản của họng khuếch tán LPG 78
5.4. Hệ thống điện điều khiển cấp LPG 81
6. Quy trình lắp đặt hệ thống cung cấp LPG lên xe 83
6.1. Lắp điện 83
6.2. Lắp cơ khí 91
6.3. Kiểm tra, hiệ chỉnh 95
6.3.1. Kiểm tra 95
6.3.2. Hiệu chỉch 95
7. Quy trình chế tạo một số chi tiết 95
7.1. Quy trình chế tạo họng cấp LPG 95
7.2. Quy trình chế tạo van không tải 105
8. Kết luận 107
  Tài liệu tham khảo 108


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: