BÁO CÁO - Hệ thống Wifi


Wi-Fi hay wifi hay mạng  802.11 đều là như nhau. Nó được viết tắt của từ Wireless Fidelity (không dây trung thực). Thực ra nó có tên là The Standard for Wireless Fidelity ( chuẩn cho không dây trung thực).

Wi-Fi là một mạng không dây có khả năng kết nối với mạng khác hay với máy tính bằng sóng vô tuyến. Nó nhanh hơn và phạm vi hoạt động lớn hơn Bluetooth. Hệ thống này đã hoạt động ở một số sân bay, quán café, thư viện hoặc khách sạn. Hệ thống cho phép truy cập Internet tại những khu vực có sóng của hệ thống này, hoàn toàn không cần đến cáp nối. Ngoài các điểm kết nối công cộng (hotspots), WiFi có thể được thiết lập ngay tại nhà riêng.
Một người với thiết bị có cài đặt Wi-Fi như máy tính, điện thoại, PDA có thể kết nối Internet khi ở gần điểm truy cập.
Tên gọi 802.11 bắt nguồn từ viện IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Viện này tạo ra nhiều chuẩn cho nhiều giao thức kỹ thuật khác nhau, và nó sử dụng một hệ thống số nhằm phân loại chúng; 3 chuẩn thông dụng của WiFi hiện nay là 802.11a/b/g.

NỘI DUNG:

I. Tìm hiểu về Wifi……………………………………………………………3
1. Wifi là gì?.............................................................................................3
2. Wifi hoạt động như thế nào?................................................................3
II. Cấu tạo và quá trình hoạt động của hệ thống Wifi………………………4
1. Cấu tạo hệ thống Wifi………………………………………………....4
2. Quá trình hoạt động của hệ thống Wifi………………………………..4
III. Các mô hình Wifi và ứng dụng của Wifi………………………………...6
1. Các mô hình Wifi……………………………………………………..6
1.1 Chuẩn wifi phổ biến hiện nay…………………………………….6
1.2 Mô hình thu phát wifi hiện nay…………………………………..7
1.3 Tính chất hoạt động………………………………………………7
2. Ứng dụng của Wifi…………………………………………………...9
IV. Sự phát triển của Wifi trong tương lai………………………………….13
V. Bảo mật trong Wifi……………………………………………………..14

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: