BÁO CÁO THỰC TẬP - Phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH Linh Hiệp


Trong những năm gần đây, các chính sách mở cửa của nhà nhước một mặt đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể phát huy hết khả năng, tiềm lực của mình. Mặt khác lại đặt các doanh nghiệp trước một thử thách lớn lao, đó là sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường. Để đứng vững được trên thị trường và kinh doanh có hiệu quả, các doanh nghiệp phải thường xuyên cải tiến mẫu mã, đổi mới công nghệ và đặc biệt là giải được bài toán về chi phí : Tăng chất lượng về sản phẩm với chi phí bỏ ra là thấp nhất và hiệu quả thu về là cao nhất. Điều này thật không đơn giản, nó đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện công tác hạch toán kế toán sao cho khoa học, chính xác, phù hợp với quy mô của doanh nghiệp mình, kế toán phải tính toán chính xác các khoản chi phí phát sinh vào giá thành sản phẩm và sắc định đúng kết quả kinh doanh, từ đó đưa ra được những quyết định thích hợp giúp doanh nghieepk phát triển.


Công việc kế toán là thu nhận và xử lý, cung cấp thông tin về tài sản – sự vận động của tài sản, vốn và quá trình luân chuyển vốn xem có quản lý tốt hay không, từ đó giúp các nhà lãnh đạo công ty đưa ra các phương án kinh doanh có lợi nhất cho doanh nghiệp của mình. Kế toán còn cung cấp thông tin về hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp cho các đối tượng có liên quan và chú ý tới các nhà đầu tư, ngân hàng, chủ doanh nghiệp khác và báo cáo với cơ quan nhà nước có liên quan. Công tác kế toán có nhiều khâu, nhiều phần hành và đòi hỏi sự chính xác cũng như trung thực cao, giữa các phần hành kế toán luôn gắn bó với nhau tạo một thể thống nhất, một hệ thống đồng bộ trong quản lý. Vì vậy, việc tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý và phù hợp với điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp là một trong những cơ sở quan trọng của việc chỉ đạo và điều hành kinh doanh.


NỘI DUNG:

Phần I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH LINH HIỆP 3
1.1 Quá trình hình thành và phát của doanh nghiệp 3
1.2 Các lĩnh vực hoạt động 4
1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 4
1.4 Thực Trạng kết quả hoạt động kinh doanh 6
Phần II : TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH LINH HIỆP. 9
2.1 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 9
2.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 9
2.1.2 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty : 10
2.2 Thực tế một số phần hành kế toán chủ yếu tại công ty TNHH Linh Hiệp. 12
2.2.1 Kế toán vốn bằng tiền. 12
2.2.2 Kế toán hàng hóa 20
2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 28
2.2.4 Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 31
2.2.5 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 38
2.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 44
Phần III:  MỘT SỐ NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH LINH HIỆP. 49
3.1 Thu hoạch của bản thân qua quá trình thực tập tại công ty TNHH Linh Hiệp 49
3.2 Nhận xét về công tác kế toán tại công ty 49
3.3 Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán tại công ty 50
KẾT LUẬN 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Yến Vĩ) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: