BÁO CÁO - Thực trạng và giải pháp xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam


Ngày nay, công nghệ thông tin đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc qia. Nó giúp rút ngắn khoảng cách địa lý, rào cản văn hóa của các nước trên khắp thế giới. Cùng với đó chính phủ điện tử được sử dụng như một công cụ đắc lực hỗ trợ sự phát triển kinh tế- xã hội, văn hóa, giáo dục…Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, vai trò của nhà nước ngày
càng trở nên quan trọng. Nhà nước đóng vai trò quyết định trong việc hoạch định các chính sách về kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và đưa nền kinh tế phát triển sánh ngang với các cường quốc kinh tế trên thế giới. Nhưng làm thế nào để các chủ trương chính sách đó đến được với nhân dân mới là vấn đề mà Chính phủ cần phải suy tính.

Các nước phát triển trên thế giới đã tìm ra lời giải cho bài toán, đó là phát triển Chính phủ điện tử. Hầu hết các nước này đã nhận thức được rằng Chính phủ điện tử mang lại rất nhiều lợi ích cho đất nước. Trong tương lai, nước nào có một nền Chính phủ điện tử phát triển, nước đó sẽ có lợi thế hơn các nước khác. Không một nước nào muốn bị tụt hậu so với các nước, do đó, phát triển Chính phủ điện tử đã trở thành xu hướng chung của các quốc gia trên toàn thế giới. Thế nhưng, ở nước ta, khái niệm Chính phủ điện tử đối với hầu hết mọi người là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ và hết sức lạ lẫm. Hầu như chẳng ai biết Chính phủ điện tử là gì chứ không nói gì đến việc liệu Chính phủ điện tử sẽ mang lại lợi ích gì cho đất nước. Hiện nay có rất ít, nếu không nói là không có tác giả trong nước nào đề cập đến vấn đề Chính phủ điện tử. Các nước phát triển trên thế giới đã đề ra và thực hiện chiến lược Chính phủ điện tử từ nhiều năm trước, vậy mà nước ta mới bắt đầu triển khai các đề án tin học hoá quản lý nhà nước. Khởi động chậm như vậy thì nước ta còn rất lâu mới đuổi kịp các nước khác.
   Do vậy, nghiên cứu về Chính phủ điện tử là vấn đề rất cần thiết đối với nước ta. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, tôi mạnh dạn chọn đề tài chính phủ điện tử- thực trạng và giải pháp để nghiên cứu.
2) Mục đích nghiên cứu
   Với mục đích nghiên cứu thực trạng chính phủ điện tử ở Việt Nam hiện nay để hiểu sâu sắc hơn và từ đó rút kinh nghiệm, tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của chính phủ điện tử trong các giai đoạn tiếp theo. Từ đó đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội của nước ta.
3) Nhiệm vụ nghiên cứu
    Trên cơ sở mục đích nghiên cứu bài tiểu luận có nững nhiệm vụ sau:
- Định nghĩa chính phủ điện tử
- Thành phần
- Lợi ích của chính phủ điện tử mang lại
- Thực trạng
- Giải pháp và hướng phát triển

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: