BÁO CÁO - Thực trạng và giải pháp xử lí chất thải bệnh viện tại các tỉnh miền trung việt nam (PGS.TS. Phùng Thị Thanh Tú)


1.1. Chất thải y tế:
1.2.Thực trạng về chất thải y tế tại các bệnh viện
và cơ sở y tế ở miền Trung
II. Nước thải bệnh viện :
2.1.Kết quả xét nghiệm nước thải bệnh viện
2.1.1.Các chỉ điểm vệ sinh về hóa lý trong nướcthải bệnhviện
2.1.2.Các vi khuẩn gây bệnh phân lập được trong n nước thải bệnh viện trước xử lý
NX:Các chỉ điểm vệ sinh về vi sinh tại bể tập trung toàn bệnh viện trước xử lý
2.2.Hiệu quả xử lý NTBV theo các phương pháp sinh học
2.3. Chất lượng khí thải tại các Lò đốt của một số bệnh viện

III. Khó khăn trong công tác xử lý chất thải bệnh viện
3.1.Về công tác quản lý chất thải:
3.2. Thiếu kinh phí mua sắm phương tiện, dụng cụ chuyên dụng cho việc thu gom và xử lý chất thải:
3.3.Tổ chức và nhân lực cho quản lý và xử lý chất thải y tế:
3.4. Tập huấn và đào tạo:
CƠ SƠ SỞ ÁP DỤNG MỘT SỐ TIÊU CHUẨN
Tài liệu tham khảo

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: