BÁO CÁO - Ứng dụng vật liệu composite trong lĩnh vực xây dựng (TS. Huỳnh Đại Phú)


NỘI DUNG:

1. Giới thiệu về vật liệu composite
2. Một số so sánh về vật liệu Composite với các vật liệu khác
3. Một số Công nghệ sản xuất vật liệu composite
4. Composite phục vụ ngành xây dựng
5. Các tiêu chuẩn kiểm tra chất lƣợng sản phẩm composite
6. Tình hình ứng dụng của vật liệu composite trong xây dựng trên thế giới và Việt nam

4. Tại sao?
5. Trao đổi?

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: