CHUYÊN ĐỀ - Hoàn thiện hoạt động marketing dịch vụ giao nhận vận chuyển thương mại quốc tế tại công ty TNHH Song Hành


Việt nam đang nỗ lực trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước để bắt kịp xu hướng phát triển của toàn cầu. Hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận vận chuyển là hoạt động có ý  nghĩa vô cùng quan trọng trong nền kinh tế của đất nước. Để thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận vận chuyển của các doanh nghiệp, bên cạnh những chính sách khuyến khích đổi mới của nhà nước thì nhiệm vụ của các công ty kinh doanh dịch vụ TMQT hiện nay là rất cần thiết và cấp bách đối với hoạt động của ngành TMQT. Các công ty kinh doanh TMQT cần phải có nhiệm vụ đổi mới các hoạt động kinh doanh của mình để phù hợp với nền kinh tế thị trường hiện nay tăng cường  các loại hình kinh doanh dịch vụ như: công ty tư vấn ngoại thương làm các dịch vụ môi giới ký kết hợp đồng, tư vấn pháp luật…hoặc các hoạt động dịch vụ có liên quan đến nghiệp vụ đảm bảo cho quá trình kinh doanh xuất nhập khẩu: nghiên cứu thị trường, giao dịch ký kết hợp đồng…
Dự tính cuối năm nay Việt Nam sẽ trở thành thành viên của tổ chức thương mại WTO thì loại hình kinh doanh dịch vụ giao nhận vận chuyển sẽ gặp một thuận lợi
Là một Công ty kinh doanh dịch vụ giao nhận vận chuyển, Công ty TNHH Quốc tế Song Thanh phải đương đầu với tất cả những cơ hội và thách thức đó. Đứng trước thực tiễn đó và để biến những thuận lợi trong quá trình gia nhập WTO đồng thời hạn chế những mặt bất lợi trong quá trình gia nhập WTO, cùng với những kinh nghiệm đã tiếp thu được trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Quốc tế Song Thanh, em đã chọn nghiên cứu đề tài: " Hoàn thiện hoạt động Marketing dịch vụ giao nhận vận chuyển thương mại quốc tế (TMQT) tại công ty TNHH Song Thanh"
Đề tài này nhằm mục đích làm rõ các hoạt động Marketing sản phẩm dịch vụ giao nhận vận chuyển thương mại quốc tế của Công ty. Đồng thời phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty và nêu lên những thành công và khó khăn còn tồn tại. Trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hoạt động Marketing dịch vụ giao nhận vận chuyển quốc tế của Công ty.
Để có thể đề xuất đưa ra những biện pháp hoàn thiện. Tại công ty, em đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu tổng hợp, thống kê và các phương pháp nghiên cứu khác như đọc báo, truy cập internet, khảo sát, so sánh…để có thể đảm bảo khách quan. Nội dung của chuyên đề tốt nghiệp của em bao gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động Marketing dịch vụ giao nhận vận chuyển thương mại quốc tế (TMQT)
Chương II: Phân tích thực trạng của công ty TNHH Quốc tế Song Thanh
Chương III: Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing  dịch vụ giao nhận vận chuyển thương mại quốc tế (TMQT) của công ty
Trong qúa trình thực tập tại Công ty, em đã nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của thạc sĩ Lục Thị Thu Hường và các nhân viên trong công ty. Do kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế của em còn thiếu sót. Em mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo trong bộ môn Hậu cần Kinh doanh thương mại.Em xin chân thành cảm ơn.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: