EBOOK - Plumbing Engineering Design Handbook (ASPE) - FULL


EBOOK - Cẩm nang thiết kế kỹ thuật hệ thống nước (ASPE) - FULL

Nếu như kỹ sư HVAC ai cũng quen thuộc với cái tên Ashrae thì với kỹ sư Cấp Thoát Nước cái tên ASPE cũng vô cùng quen thuộc.

Bộ sách Plumbing Engineering Design Handbook có thể nói là bộ sách hay nhất dành cho các kỹ sư Plumbing.


Bộ sách bao gồm 4 cuốn - 47 chương, nội dung cụ thể như sau:

Volume 1 Fundamentals of Plumbing Engineering
Chapter 1: Formulas, Symbols, and Terminology
Chapter 2: Standards for Plumbing Materials and Equipment
Chapter 3: Specifications
Chapter 4: Plumbing Cost Estimation
Chapter 5: Job Preparation, Plumbing Drawings, and Field Reports
Chapter 6: Plumbing for People (or Persons) with Disabilities
Chapter 7: Energy and Resource Conservation in Plumbing Systems
Chapter 8: Corrosion
Chapter 9: Seismic Protection of Plumbing Equipment
Chapter 10: Acoustics in Plumbing Systems
Chapter 11: Basics of Value Engineering
Chapter 12: Green Design for Plumbing Systems

Volume 2 Plumbing Systems
Chapter 1: Sanitary Drainage Systems
Chapter 2: Gray-Water Systems
Chapter 3: Vents and Venting Systems
Chapter 4: Storm-Drainage Systems
Chapter 5: Cold-Water Systems
Chapter 6: Domestic Water-Heating System
Chapter 7: Fuel-Gas Piping Systems
Chapter 8: Private Sewage-Disposal Systems
Chapter 9: Private Water Systems
Chapter 10: Vacuum Systems
Chapter 11: Pure Water, Systems
Chapter 12: Lab-Waste Systems

Volume 3 Special Plumbing Systems
Chapter 1: Fire Protection Systems
Chapter 2: Plumbing Design for Health-Care Facilities
Chapter 3: Industrial Waste-Water Treatment
Chapter 4: Irrigation Systems
Chapter 5: Reflecting Pools and Fountains
Chapter 6: Public Swimming Pools
Chapter 7: Gasoline and Diesel-Oil Systems
Chapter 8: Steam and Condensate Systems
Chapter 9: Compressed Air Systems
Chapter 10: Site Utility Systems

Volume 4 Plumbing Components and Equipment
Chapter 1:  Plumbing Fixtures
Chapter 2: Piping Systems
Chapter 3: Valves
Chapter 4: Pumps
Chapter 5: Piping Insulation
Chapter 6: Hangers and Supports
Chapter 7: Vibration Isolation
Chapter 8: Grease Interceptors
Chapter 9: Cross Connection Control
Chapter 10: Water Treatment
Chapter 11: Thermal Expansion
Chapter 12: Potable Water Coolers and Central Water Systems
Chapter 13: Bioremediation Pretreatment Systems

NGUỒN: (https://kienthucmep.thebimhouse.com)


LINK DOWNLOAD (VOLUME 1)

LINK DOWNLOAD (VOLUME 2)

LINK DOWNLOAD (VOLUME 3)

LINK DOWNLOAD (VOLUME 4)
M_tả

No comments: