GIÁO TRÌNH - Đo bóc khối lượng và lập dự toán


Đo bóc khối lượng là xác định ra khối lượng các công tác xây dựng của công trình, hạng mục công trình trước khi chúng được thi công. Đo tính trước khối lượng trước khi thực hiện công việc nên còn được gọi là tính tiên lượng hay đo bóc tiên lượng.

Tài liệu, giáo trình đo bóc khối lượng và lập dự toán mà mình sưu tầm được là tài liệu rất hay và thực sự bổ ích cho những ai đang tìm hiểu, chuẩn bị, biết chính xác hơn công việc lập dự toán công trình.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: