ĐỒ ÁN - Khảo sát hệ thống truyền động thủy lực trên máy đào Kobelco SK-200 (Thuyết minh + Bản vẽ)


Cùng với sự phát triển chung của đất nước, cơ sở hạ tầng cho ngành giao thông vận tải nói riêng và trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội nói chung đang phát triển rộng khắp. Để phục vụ cho lĩnh vực này, máy công trình là một trong những công cụ chủ lực, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng các công trình.

Ngày nay khoa học công nghệ của thế giới nói chung và nước ta nói riêng đã và đang phát triển mạnh; đặc biệt là điều khiển tự động bằng thủy lực, khí nén, điện cũng như điện tử. Trên các máy công trình ngày nay cũng được hiện đại hóa không chỉ với hệ điều khiển mà cả hệ truyền lực, hầu như tất cả chức năng điều khiển và truyền động đều bằng thủy lực. Đề tài đồ án tốt nghiệp em chọn cũng theo xu hướng này, tên đề tài là “Khảo sát hệ thống truyền động thủy lực trên máy đào Kobelco SK-200”. Đề tài tốt nghiệp sẽ giúp em củng cố thêm những kiến thức đã học, nâng cao và hiểu sâu hơn về khả năng ứng dụng của truyền động thủy lực trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt trong lĩnh vực máy công trình, truyền động thủy lực đã thay thế các truyền động cơ khí cổ điển.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] “Kobelco Serviceman Hanbook: Hydraulic Excavator”. Printed in Japan 10/ 1990.
[2] Phạm Hữu Đỗng, Hoa Văn Ngũ, Lưu Bá Thuận. “Máy làm đất”. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội – 2004.
[3] Đinh Ngọc Ái, Đặng Huy Chi, Nguyễn Phước Hoàng. “Thủy lực và máy thủy lực, tập 2”. Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội – 1972.
[4] Ngô Vĩ Châu, Nguyễn Phước Hoàng, Vũ Duy Quang, Nguyễn Huy Chi, Võ Sĩ Quỳnh, Lê Danh Liêm. “Bài tập Thủy lực và máy thủy lực”. Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội – 1979.
[5] Nguyễn Hữu Cẩn, Dư Quốc Thịnh, Phạm Minh Thái, Nguyễn Văn Tài, Lê Thị Vàng. “Lý thuyết Ô tô máy kéo”. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội – 1998.
[6] Đỗ Văn Dũng. “Trang bị điện và điện tử trên ô tô hiện đại: Hệ thống điện động cơ”. Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2004.
[7] Nguyễn Trọng Hiệp. “Chi tiết máy, tập 1 và 2”. Nhà xuất bản giáo dục – 1999.

NỘI DUNG:

LỜI NÓI ĐẦU 1
1. Mục đích, ý nghĩa của đề tài 2
2. Tổng quan về các phương pháp truyền động trên máy đào 3
2.1. Truyền động cơ khí 3
2.2. Truyền động thủy lực (TĐTL) 4
3. Các thông số kỹ thuật của máy đào Kobelco SK-200 6
3.1. Đặc điểm kỹ thuật của máy đào Kobelco SK-200 6
3.2. Đặc điểm kỹ thuật các cấu thành hệ thống truyền động thủy lực (HTTĐTL) trên máy đào Kobelco SK-200 8
3.3. Trọng lượng các cấu thành của máy đào Kobelco SK-200 10
4. Khả năng làm việc với các loại thiết bị công tác 12
4.1. Kích thước các thiết bị công tác 12
4.2. Cự ly làm việc 16
4.3. Khả năng nâng tải 21
5. Hệ thống truyền động thủy lực trên máy đào Kobelco SK-200 26
5.1. Bố trí chung các phần tử của HTTĐTL trên máy đào Kobelco SK-200 26
5.2. Các mạch thủy lực trên máy đào Kobelco SK-200 28
5.2.1. Mạch thủy lực tổng thể 28
5.2.2. Mạch thủy lực di chuyển 31
5.2.3. Mạch thủy lực quay toa 33
5.2.4. Mạch thủy lực điều khiển các xy lanh thủy lực 34
5.3. Các cấu thành của HTTĐTL trên máy đào Kobelco SK-200 36
5.3.1. Van điều khiển 36
5.3.2. Van phân phối quay toa 37
5.3.3. Van an toàn 37
5.3.4. Bơm bánh răng 38
5.3.5. Khớp quay 40
5.3.6. Bơm chính 41
5.3.7. Bộ điều chỉnh lưu lượng 42
5.3.8. Tổng van phân phối 54
5.3.9. Van hãm di chuyển 54
5.3.10. Mô tơ quay toa 55
5.3.11. Mô tơ di chuyển 57
5.3.12. Xy lanh thủy lực 57
5.3.13. Bộ giảm tốc quay toa 59
5.3.14. Bộ giảm tốc di chuyển 61
6. Tính kiểm nghiệm hệ thống truyền động thủy lực 62
6.1. Tính kiểm nghiệm bơm bánh răng 62
6.2. Tính kiểm nghiệm bơm chính 65
6.2.1. Xác định kích thước cơ bản và công suất của bơm 65
6.2.2. Xây dựng đường đặc tính làm việc của bơm chính 67
6.3. Tính kiểm nghiệm mô tơ quay toa 70
6.3.1. Xác định kích thước cơ bản của mô tơ quay toa 70
6.3.2. Xác định mô men quay, công suất, lưu lượng của mô tơ quay toa 71
6.3.3. Phương trình đặc tính và khu vực điều chỉnh 73
7. Bảo dưỡng và sửa chữa máy đào Kobelco SK-200 77
7.1. Bảo dưỡng kỹ thuật 77
7.2. Sửa chữa và thay thế thiết bị công tác 80
7.3. Kỹ thuật an toàn máy xúc 83

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: