ĐỒ ÁN - Nghiên cứu phương pháp kiểm tra, sửa chữa cơ cấu phanh bánh xe trên hệ thống phanh khí dòng xe HYUNDAI HD 320


Sự phát triển to lớn của tất cả các ngành kinh tế quốc dân cần chuyên chở khối lượng hàng hóa và hành khách. Tính cơ động cao, tính việt dã và khả năng hoạt động trong những điều kiện khác nhau đã tạo cho ô tô trở thành một trong những phương tiện chủ yếu, phổ biến để chuyên chở hàng hóa và hành khách, được sử dụng rộng rãi trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội con người.
Trong chương trình đào tạo kỹ sư công nghệ ngành động lực thì đồ án ô tô là không thể thiếu, để hiểu biết một cách chặt chẽ và nắm vững sâu về ô tô. Và trong quá trình học tập, tích lũy kiến thức, việc bắt tay vào khảo sát một bộ phận, một hệ thống trên xe hay tổng thể xe là việc quan trọng hơn hết. Điều này củng cố kiến thức đã được học, thể hiện sự am hiểu về kiến thức cơ bản và cũng là sự vận dụng lý thuyết vào thực tế sao cho hợp lý, nghĩa là lúc này sinh viên đã được làm việc của một cán bộ kỹ thuật.
Hệ thống phanh ô tô là một bộ phận rất quan trọng trên xe ô tô, nó đảm bảo cho ô tô chạy an toàn ở tốc độ cao, do đó nâng cao năng suất vận chuyển. Nên hệ thống phanh ô tô cần thiết đảm bảo bền vững, tin cậy, phanh êm dịu, hiệu quả phanh cao, tính ổn định của xe, điểu chỉnh lực phanh được... để tăng tính an toàn cho ô tô khi vận hành.NỘI DUNG:


Chương 1: MỞ ĐẦU 4
1.1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu. 4
1.1.1 Tính cấp thiết của đề tài 4
1.1.2. Ý nghĩa của đề tài 4
1.2. Mục tiêu của đề tài. 4
1.3. Đối tượng nghiên cứu 5
1.4. Phương pháp và kế hoạch nghiên cứu về cơ cấu phanh khí. 5
1.4.1. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 5
1.4.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 5
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 6
2.1. Khái quát chung về hệ thống phanh 6
2.1.1. Công dụng 6
2.1.2.  Phân loại 6
2.1.3. Yêu cầu 6
2.2. Cấu tạo chung hệ thống phanh khí 8
2.2.1. Sơ đồ chung của hệ thống phanh khí 8
2.2.2. Nguyên lý làm việc 8
2.2.3. Ưu nhược điểm của hệ thống phanh khí 10
2.3. Cơ cấu phanh bánh xe trên xe Hyundai-HD320 11
2.3.1. Cấu tạo 11
2.3.2. Nguyên tắc hoạt động 14
2.4. Hình ảnh và thông số kỹ thuật của xe Huyndai – HD320 15
2.4.1 Hình ảnh xe Huyndai – HD320 15
2.4.2. Thông số kỹ thuật của xe Huyndai – HD320 15
Chương 3: KIỂM TRA SỬA CHỮA CƠ CẤU PHANH BÁNH XE TRÊN XE HUYNDAI – HD 320
3.1. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và hậu quả của cơ cấu phanh bánh xe 18
3.2. Quy trình tháo lắp, kiểm tra và sửa chữa cơ cấu phanh bánh xe 20
3.2.1. Quy trình tháo phanh bánh xe 20
3.2.2. Kiểm tra các chi tiết cơ cấu phanh 24
3.2.3. Các hư hỏng và phương pháp sửa chữa 26
3.2.4. Quy trình lắp phanh bánh xe 28
3.3. Kiểm nghiệm và điều chỉnh cơ cấu phanh 31
3.3.1. Kiểm tra cơ cấu phanh 31
3.4.1.1. Kiểm tra bên ngoài cơ cấu phanh 31
3.4.1.2. Kiểm tra khi vận hành 31
3.4.2. Điều chỉnh cơ cấu phanh 32
3.4.2.1. Kiểm tra khe hở má phanh 32
3.4.2.2. Điều chỉnh 32
KẾT LUẬN 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO 35Sự phát triển to lớn của tất cả các ngành kinh tế quốc dân cần chuyên chở khối lượng hàng hóa và hành khách. Tính cơ động cao, tính việt dã và khả năng hoạt động trong những điều kiện khác nhau đã tạo cho ô tô trở thành một trong những phương tiện chủ yếu, phổ biến để chuyên chở hàng hóa và hành khách, được sử dụng rộng rãi trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội con người.
Trong chương trình đào tạo kỹ sư công nghệ ngành động lực thì đồ án ô tô là không thể thiếu, để hiểu biết một cách chặt chẽ và nắm vững sâu về ô tô. Và trong quá trình học tập, tích lũy kiến thức, việc bắt tay vào khảo sát một bộ phận, một hệ thống trên xe hay tổng thể xe là việc quan trọng hơn hết. Điều này củng cố kiến thức đã được học, thể hiện sự am hiểu về kiến thức cơ bản và cũng là sự vận dụng lý thuyết vào thực tế sao cho hợp lý, nghĩa là lúc này sinh viên đã được làm việc của một cán bộ kỹ thuật.
Hệ thống phanh ô tô là một bộ phận rất quan trọng trên xe ô tô, nó đảm bảo cho ô tô chạy an toàn ở tốc độ cao, do đó nâng cao năng suất vận chuyển. Nên hệ thống phanh ô tô cần thiết đảm bảo bền vững, tin cậy, phanh êm dịu, hiệu quả phanh cao, tính ổn định của xe, điểu chỉnh lực phanh được... để tăng tính an toàn cho ô tô khi vận hành.NỘI DUNG:


Chương 1: MỞ ĐẦU 4
1.1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu. 4
1.1.1 Tính cấp thiết của đề tài 4
1.1.2. Ý nghĩa của đề tài 4
1.2. Mục tiêu của đề tài. 4
1.3. Đối tượng nghiên cứu 5
1.4. Phương pháp và kế hoạch nghiên cứu về cơ cấu phanh khí. 5
1.4.1. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 5
1.4.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 5
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 6
2.1. Khái quát chung về hệ thống phanh 6
2.1.1. Công dụng 6
2.1.2.  Phân loại 6
2.1.3. Yêu cầu 6
2.2. Cấu tạo chung hệ thống phanh khí 8
2.2.1. Sơ đồ chung của hệ thống phanh khí 8
2.2.2. Nguyên lý làm việc 8
2.2.3. Ưu nhược điểm của hệ thống phanh khí 10
2.3. Cơ cấu phanh bánh xe trên xe Hyundai-HD320 11
2.3.1. Cấu tạo 11
2.3.2. Nguyên tắc hoạt động 14
2.4. Hình ảnh và thông số kỹ thuật của xe Huyndai – HD320 15
2.4.1 Hình ảnh xe Huyndai – HD320 15
2.4.2. Thông số kỹ thuật của xe Huyndai – HD320 15
Chương 3: KIỂM TRA SỬA CHỮA CƠ CẤU PHANH BÁNH XE TRÊN XE HUYNDAI – HD 320
3.1. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và hậu quả của cơ cấu phanh bánh xe 18
3.2. Quy trình tháo lắp, kiểm tra và sửa chữa cơ cấu phanh bánh xe 20
3.2.1. Quy trình tháo phanh bánh xe 20
3.2.2. Kiểm tra các chi tiết cơ cấu phanh 24
3.2.3. Các hư hỏng và phương pháp sửa chữa 26
3.2.4. Quy trình lắp phanh bánh xe 28
3.3. Kiểm nghiệm và điều chỉnh cơ cấu phanh 31
3.3.1. Kiểm tra cơ cấu phanh 31
3.4.1.1. Kiểm tra bên ngoài cơ cấu phanh 31
3.4.1.2. Kiểm tra khi vận hành 31
3.4.2. Điều chỉnh cơ cấu phanh 32
3.4.2.1. Kiểm tra khe hở má phanh 32
3.4.2.2. Điều chỉnh 32
KẾT LUẬN 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO 35


M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: