ĐỒ ÁN - Thiết kế điều hòa không khí sử dụng hệ thống water chiller trane (Thuyết minh + Bản vẽ)


Trong 5 năm học tập tại trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, dưới sự quản lý giáo dục của nhà trường, đặc biệt là trong 3 năm học chuyên ngành Nhiệt Lạnh, em đã tích lũy được khối kiến thức vô cùng hữu ích. Em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ về nhiều mặt của thầy cô trong trường và trong Viện, các cô chú anh chị tại những nơi thực tập và các bạn, nhất là trong thời gian em thực hiện đề tài đồ án tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn đến các thầy cô trong trường đã giảng dạy kiến thức đại cương và cơ sở. Cảm ơn các thầy cô giáo trong Viện đã giảng dạy kiến thức chuyên môn, các cán bộ quản lý trong trường và trong Viện đã giúp đỡ em thực hiện đề tài tốt nghiệp và tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt khóa học.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN…..……………………………………………..1
1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ………………………...1
1.1.1. Lịch sử phát triển điều hoà không khí……………………………..1
1.1.2.  Ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất...3
1.1.3. Phân loại hệ thống điều hoà không khí…………………………….6
1.1.4. Phương pháp tính toán thiết kế hệ thống điều hoà không khí……13
1.2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH…………………………………...14
1.2.1. Giới thiệu về công trình…………………………………………..14
1.2.2. Bố trí công năng của toà nhà……………………………………..16
1.2.3. Một số chi tiết kế cấu của toà nhà………………………………..18
1.2.4. Chọn cấp điều hoà đối với công trình và chọn thông số tính toán.19
CHƯƠNG II. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT ẨM CHO CÔNG TRÌNH………………………………………………………………………21
2.1. PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT TỔNG QUÁT……………..21
2.2. TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT…………………………………………..22
2.2.1. Nhiệt toả từ máy móc…………………………………………….22
2.2.2. Nhiệt toả từ đèn chiếu sáng………………………………………23
2.2.3. Nhiệt tỏa từ người………………………………………………...24
2.2.4. Nhiệt tỏa từ bán thành phẩm……………………………………...25
2.2.5. Nhiệt toả từ thiết bị trao đổi nhiệt………………………………...25
2.2.6. Nhiệt tỏa do bức xạ mặt trời qua cửa kính……………………….26
2.2.7. Nhiệt tỏa do bức xạ mặt trời qua bao che………………………...27
2.2.8. Nhiệt tỏa do rò lọt không khí qua cửa……………………………27
2.2.9. Nhiệt thẩm thấu qua vách………………………………………...29
2.2.10. Nhiệt thẩm thấu qua trần………………………………………..29
2.2.12. Nhiệt tổn thất bổ sung do gió và hướng vách…………………...31
2.3. TÍNH TOÁN LƯỢNG ẨM THỪA…………………………………..32
2.3.1. Lượng ẩm do người tỏa…………………………………………..32
2.3.2. Lượng ẩm bay hơi từ bán thành phẩm……………………………32
2.3.3. Lượng ẩm bay hơi từ sàn ẩm……………………………………..33
2.3.4. Lượng ẩm do hơi nước nóng tỏa ra………………………………33
2.3.5. Lượng ẩm do không khí lọt mang vào……………………………33
2.4. TÍNH KIỂM TRA ĐỌNG SƯƠNG TRÊN VÁCH…………………..32
2.5. THÀNH LẬP SƠ ĐỒ VÀ TÍNH TOÁN HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ……………………………………………………………...36
2.5.1. Sơ đồ tuần hoàn không khí một cấp……………………………...36
2.5.2. Tính xác định năng suất lạnh cho công trình……………………..39
CHƯƠNG III. TÍNH CHỌN MÁY VÀ THIẾT BỊ………………………43
3.1. PHÂN TÍCH CHỌN HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ CHO CÔNG TRÌNH.43
3.2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC CHỌN MÁY VÀ THIẾT BỊ…………...44
3.3. CHỌN MÁY VÀ THIẾT BỊ………………………………………….45
   3.3.1. Chọn FCU…………………………………………………………...45
   3.3.2. Chọn máy lạnh trung tâm…………………………………………...47
3.3.3. Chọn tháp giải nhiệt………………………………………………...47
CHƯƠNG IV. TÍNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÁC ĐƯỜNG ỐNG KỸ THUẬT……………………………………………………………………...49
4.1. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC……...49
4.1.1. Phương pháp thiết kế đường ống nước…………………………..49
4.1.3. Tính toán đường kính ống………………………………………..50
4.2. TÍNH TOÁN ĐƯỜNG ỐNG GIÓ……………………………………66
4.2.1. Phương pháp tính thiết kế đường ống gió………………………..66
4.2.2. Tính thiết kế đường ống gió bằng phương pháp ma sát đồng đều.67
4.2.3.3. Tính tổn thất áp suất trên đường ống gió………………………79
4.2.3.2. Tính chọn quạt cho đường cấp gió tươi………………………...81
CHƯƠNG V. THUYẾT MINH LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG………..………………………………………...83
5.1. BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT…………………………………83
5.2. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC……………………...84
5.3. LẮP ĐẶT PHẦN ĐIỆN ĐIỀU HOÀ………………………………...85
5.4. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG GIÓ KỸ THUẬT…………..86
5.5. LẮP ĐẶT GIÀN NÓNG, GIÀN LẠNH……………………………..86
5.6. LẮP ĐẶT BƠM, BÌNH DÃN NỞ……………………………………87
5.7. CHẠY THỬ HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG……………………………87
5.8. CÔNG TÁC VẬN HÀNH……………………………………………88
5.9. CÔNG TÁC SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG……………………….88
KẾT LUẬN………………………………………………………………….89
TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………...90

LINK ĐẶT MUA SÁCH "HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HT ĐHKK" (ONLINE)

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: