QTCN - Thân gối đỡ trục trống tách (Thuyết minh + Bản vẽ)


Công nghệ chế tạo máy là một nghành then chốt, nó đóng vai trò quyết định trong sự nghệp công nghiệp hóa  hiện đại hóa đất nước. Nhiệm vụ của công nghệ chế tạo máy là chế tạo ra các sản phẩm cơ khí cho mọi lĩnh vực của nghành kinh tế quốc dân,việc phát triển nghành công nghệ chế tạo máy đang là mối quan tâm đặc biệt của Đảng và nhà nước ta.Phát triển nghành công nghệ chế tạo máy phài được tiến hành đồng thời với việc phát triển nguồn nhân lực và đầu tư các trang thiết bị hiện đại.
Hiện nay trong các nghành kinh tế nói chung và nghành cơ khí nói riêng đòi hỏi đội ngũ cán bộ kỹ thuật cơ khí được đào tạo ra phải có kiến thức cơ bản tương đối rộng,đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất.

Để giúp cho sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và giúp cho sinh viên làm quen với nhiệm vụ thiết kế, trong chương trình đào tạo, thiết kế quy trình công nghệ là đồ án không thể thiếu được của sinh viên chuyên nghành cơ khí chế tạo trước khi ra trường.Sau một thời gian tìm hiểu cùng với sự hướng dẫn và chỉ bảo nhiệt tình của thầy giáo Đến nay dồ án thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thân gối đỡ trục của em đã hoàn thành. Tuy nhiên trong quá trình thiết kế và tính toán không tránh khỏi những sai sót do thiếu thực tế và kinh nghiệm thiết kế, em rất mong nhận được sự chỉ bảo của quý thầy cô và các bạn để lần thiết kế sau và trong thực tế và sau này được hoàn thiện hơn.

NỘI DUNG:

PHẦN 1: PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ YÊU CẦU
               KỸ THUẬT CỦA THÂN GỐI ĐỠ TRỤC 6
I. Phân tích chi tiết gia công 6
   1. Phân tích công dụng của chi tiết gia công 6
   2. Phân tích kết cấu 6
   3. Phân tích vật liệu 6
II. Phân tích yêu cầu kỹ thuật 7
   1. Kích thước có chỉ dẫn dung sai 7
   2. Kích thước không có chỉ dẫn dung sai 8
      2.1. Kích thước giới hạn giửa hai bề mặt gia công 8
      2.2. kích thước giới hạn gửa một mặt gia công và một mặt
             không gia công 9
      2.3. Kích thước giới hạn giửa hai mặt không gia công 9
  3. Độ nhám bề mặt 10
  4. Sai lệch hình dán hình học 10
  5. Cơ tính 10
III. Phân tích phương pháp chế tạo phôi 10
  1. Chọn vật liệu 10
  2. Chọn phương pháp chế tạo phôi 10
  3. xác định lượng dư 12
  4. Tính khối lượng phôi 12
  5. Tính khối lượng chi tiết 13

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: