SÁCH - Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (TG A.I. Xokolov & Bd Nguyễn Trọng Thể)


Cuốn sách này được dùng làm giáo trình giảng dạy môn Cơ sở tính toán thiết kế máy và thiết bị thực phẩm cho sinh viên chuyên ngành Máy thực phẩm. Giáo trình giới thiệu các phần lý thuyết, đưa ra các công thức tính toán những chi tiết và bộ phận quan trọng nhất của các máy và thiết bị dùng trong công nghiệp thực phẩm.


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: