SÁCH - Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực Tập 1 - Bảo quản lương thực Full (Trần Thị Thu Trà)


Cuốn giáo trình này của Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh giúp cho sinh viên ngành "Công nghệ thực phẩm" có thêm một số kiến thức về tính chất của một số loại hạt lương thực thông dụng và các biện pháp để bảo quản và chế biến lương thực.

Cuốn sách được chia thành hai tập:

Tập một sẽ trình bày về tính chất hạt lương thực và các biện pháp bảo quản;
Tập hai trình bày về các công nghệ sản xuất lương thực.ĐẶT MUA SÁCH CN BẢO QUẢN THỰC PHẨM NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


Cuốn giáo trình này của Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh giúp cho sinh viên ngành "Công nghệ thực phẩm" có thêm một số kiến thức về tính chất của một số loại hạt lương thực thông dụng và các biện pháp để bảo quản và chế biến lương thực.

Cuốn sách được chia thành hai tập:

Tập một sẽ trình bày về tính chất hạt lương thực và các biện pháp bảo quản;
Tập hai trình bày về các công nghệ sản xuất lương thực.ĐẶT MUA SÁCH CN BẢO QUẢN THỰC PHẨM NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: