SÁCH SCAN - Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều (Nguyễn Việt Hùng)


Môi trường làm việc. Thanh công cụ SKETCH TOOLS. Giới thiệu chức năng các công cụ tiện ích trong thiết kế 3D. Công cụ EXTRUDE, MIRROR, PATTERN, FILLET, CHAMFER, HOLE, SHELL. Sử dụng công cụ REVOLVE, SWEEP, LOFT. Công cụ LINEAR PATTERNS, CIRCULAR PATTERN.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: