SÁCH SCAN - ĐIỆN TỬ CĂN BẢN - TẬP 1 + 2 (PHẠM ĐÌNH BẢO)


NỘI DUNG:

Phần A: Cơ sở kỹ thuật điện

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về điện một chiều
Chương 2: Điện tử trường
Chương 3: Dòng xoay chiều
Chương 4: Đo điện tử


Phần B: Linh kiện và mạch điện tử

Chương 5: Điện trở ( Resistor)
Chương 6: Tụ điện ( Capacitor)
Chương 7: Cuộn cảm ( Inductor)- máy biến áp ( Transformer)
Chương 8: Diode bán dẫn
Chương 9: Chỉnh ưlưu dòng điện xoay chiều ( nắn điện - Rectifier)
Chương 10: Transistor ( đèn bán dẫn )
Chương 11: Mạhc khuếch đại tín hiệu
Chương 12: Các linh kiện đặc biệt : FET - MOSFET - UJT- THYRISTOR
Chương 13: Mạch điện tử và IC
Chương 14: Mạch khuếch đại công suất
Chương 15: Mạch ổn áp tuyến tính
Chương 16: Mạch dao động và tạo xung
Chương 17: Vi mạch DIGITAL- ANALOG

Tài liệu được sự hỗ trợ từ Group "Free Load Tài Liệu" để chia sẻ cho các thành viên của EBOOKBKMT.


LINK DOWNLOAD TẬP 1

LINK DOWNLOAD TẬP 2
M_tả

No comments: