SÁCH SCAN - Vật liệu học (Lê Công Dưỡng & Các TG)


Nhằm đáp ứng các chương trình đào tạo mới theo ngành rộng, nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật đã cho xuất bản cuốn sách "Vật liệu học" để phục vụ giảng dạy và học tập cho các ngành kỹ thuật ở các trường đại học. Cuốn sách giới thiệu với bạn đọc về các kiến thức cơ bản về cấu trúc và tính chất của vật liệu sử dụng phổ biến trong công nghiệp. Hy vọng cuốn sách là người bạn thân thiết của sinh viên trên con đường nghiên cứu và học tập.

Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau đây:

NỘI DUNG:

- Phần 1: Vật liệu học cơ sở
Chương 1: Cấu trúc tinh thể của vật liệu
Chương 2: Giản đồ pha
Chương 3: Khuếch tán và chuyển pha trong vật liệu
Chương 4: Biến dạng và cơ tính của vật liệu
Chương 5: Lý tính của vật liệu
Chương 6: Ǎn mòn và bảo vệ vật liệu
- Phần 2: Các loại vật liệu thông dụng trong công nghiệp
Chương 7: Thép và gang
Chương 8: Kim loại và hợp kim màu
Chương 9: Vật liệu vô cơ
Chương 10: Vật liệu bột
Chương 11: Vật liệu hữu cơ (Polyme)
Chương 12: Vật liệu kết hợp (Compozit)
Chương 13: Xu thế phát triển, lựa chọn và sử dụng vật liệu

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: