SÁCH SCAN - Vật liệu làm khuôn cát (Đinh Quảng Năng)


Cuốn sách này cung cấp những kiến thức thiết yếu về vật liệu và hỗn hợp làm khuôn. Sách gồm 7 chương, trình bày các cơ sở hóa lý của vật liệu Silicat; đặc điểm cấu trúc và tính chất của vật liệu làm khuôn như cát, đất sét, thủy tinh lỏng, xi măng, nhựa, dầu, nước bã giấy và các vật liệu phụ; mô tả đầy đủ các lý thuyết về cơ chế hóa bền của các loại hỗn hợp làm khuôn; đưa ra thành phần, tính chất cũng như phạm vi sử dụng của các loại hỗn hợp; trình bày các loại sơn khuôn và những chất phụ quan trọng; trình bày công nghệ, thiết bị chế tạo hỗn hợp và các phương pháp tái sinh nó. Đặc biệt trong sách còn đưa ra các phương pháp kiểm tra, xét nghiệm các tính chất của vật liệu làm khuôn và của hỗn hợp làm khuôn.

NỘI DUNG:

Cơ sở hóa lý vật liệu làm khuôn
Tính chất vật liệu làm khuôn
Cát làm khuôn
Chất kết dính
Vật liệu phụ
Hỗn hợp làm khuôn
Chế tạo hỗn hợp làm khuôn

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: