SÁCH - Thuốc bảo vệ thực vật sinh học (Nguyễn Mạnh Chinh)


Thuốc bảo vệ thực vật được tạo bởi hai nguồn cơ bản là từ các sinh vật có trong tự nhiên( thuốc bảo vệ thực vật sinh học) và tổng hợp từ các chất hóa học ( thuốc BVTV hóa học).Trong sản xuất trồng trọt người nông dân đã lạm dụng thuốc BVTV hóa học do hiệu lực tiêu diệt nhanh giá thành thấp nhưng đồng thời gây nhiều hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.
Sách này trình bày những đặc điểm chung của thuốc, nhóm thuốc bảo vệ thực vật [[BVTV]] sinh học, đồng thời giới thiệu về tên gọi, loại nhóm, đối tượng phòng trừ, khả năng hỗn hợp của các thuốc BVTV sinh học sử dụng ở Việt Nam, giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về đặc điểm và cách sử dụng các thuốc BVTV sinh học đã đăng ký sử dụng ở nước ta


NỘI DUNG:

Phần thứ nhất: Đặc điểm chung của thuốc bảo vệ thực vật sinh học

Định nghĩa

Phân loại

Đặc điểm chung

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học

Phương pháp sản xuất

Phần thứ hai: Đặc điểm các nhóm thuốc bảo vệ thực vật sinh học

Thuốc vi sinh

Độc tố và kháng sinh

Thuốc thảo mộc

Các chất sinh học khác

Phần thứ ba: Các thuốc BVTV sinh học sử dụng ở Việt Nam

Thuốc trừ sâu

Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ mối

Thuốc trừ ốc

Thuốc trừ chuột

Thuốc dẫn dụ

Thuốc điều hòa sinh trưởng

...


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: