SLIDE - Tự động hóa sản xuất gang nhà máy luyện gang Thái Nguyên


2.1 Hệ thống băng tải và boongke chứa nguyên liệu.

Hệ thống các nguyên liệu này được phối trộn theo một tỷ lệ nhất định theo các tiêu chuẩn chất lượng gang luyện ra như gang trắng hoặc gang xám, với sai số không được vượt quá 5%.


2.2 Hệ thống nạp liệu.

Làm nhiệm vụ chọn tỷ lệ giữa các thành phần nguyên nhiên liệu, vận chuyển nguyên nhiên liệu từ các phễu chứa đưa vào lò cao để tiến hành nung luyện hoàn nguyên quặng.

Bộ phận chính của hệ thống này là hệ thống phễu cân và xe nạp liệu.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: