TÀI LIỆU - KỸ THUẬT HYDRIDE


Trong thời đại ngày nay, ứng dụng của khoa học kỹ thuật ngày càng vượt bậc đã đem lại nhiều thành tụ to lớn trong sản xuất nhất là trong lĩnh vực hóa học. Chính vì vậy việc sử dụng hóa chất vào các lĩnh vực : nông nghiệp, thủy sản…bừa bãi, dẫn đến dư lượng hóa chất có trong thực phẩm không tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Do vậy, các phương pháp phân tích mới ra đời để phát hiện dư lượng đó, trong đó phương pháp phân tích phổ nguyên tử chiếm gần một nữa các phương pháp phân tích khác. Đặc biệt là  “KỸ THUẬT HYDRIDE”. “KỸ THUẬT HYDRIDE”  được ứng dụng để phân tích Pb, Se, Ge…và có thể phát hiện với hàm lượng vết. Vậy “KỸ THUẬT HYDRIDE ” như thế nào? Cách phân tích ra sao?
Để hiểu về nó thì đề tài “KỸ THUẬT HYDRIDE” sẽ giúp các bạn hiểu về nó, cũng như ứng dụng nó vào trong lĩnh vực phân tích như thế nào ?


NỘI DUNG:

MỤC LỤC i
LỜI NÓI ĐẦU ii
CHƯƠNG I 1
I. Giới thiệu 1
II. HG-AAS 1
III. Cấu tạo và hoạt động 3
1. The Hollow Cathode Lamp (đèn Cathod rỗng): HCL 3
2. Hydride Generation 3
3. The Optical Cell and Flame 4
4. Cấu tạo toàn bộ hệ thống HG-AAS 5
CHƯƠNG II 6
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA KỸ THUẬT HYDRIDE 6
I. Các tác nhân phản ứng 6
II.Trang bị 7
III. Khí mang 8
IV. Hệ thống tạo khí hydrua 8
V. Nguyên tử hóa mẫu 11
VI. Kỹ thuật hydride ứng dụng trong AES 15
VII.  Ứng dụng kỹ thuật hydride trong phân tích 18
1. Ge 18
2. Sn 19
3. Pb 20
KẾT LUẬN iii
TÀI LIỆU THAM KHẢO iv

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: