TÀI LIỆU - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH COD TRONG NƯỚC


Khái niệm và ý nghĩa

COD là lượng oxy cần thiết để oxy hóa hoàn toàn chất hữu cơ bằng chất oxy hóa mạnh. COD tính bằng mg/l.
Thí nghiệm đo COD được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm môi trường do những ưu điểm sau:

Số liệu COD thường được dùng chuyển đổi sang BOD khi việc thí nghiệm tiến hành đã đủ nhiều để rút ra hệ số tương quan có độ tin cậy lớn.
Kết hợp 2 số liệu COD và BOD cho phép đánh giá lượng chất hữu cơ trơ đối với sự phân hủy sinh học.

Phương pháp lấy mẫu và bảo quản

Lấy mẫu và bảo quản theo TCVN 4556 – 88 phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản mẫu.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: