TÀI LIỆU SỬA CHỮA - Xe Honda AirBlade ANC110ACV & ARV & ASV


Phần phụ lục này chứa thông tin về xe ANC110ACV/ARV/ASV. Tham khảo thêm hướng dẫn bảo trì của xe ANC110 BDV/BSV/BCV về các quy trình không đề cập trong tài liệu này. An toàn của bạn và của người khác là rất quan trọng. Để giúp bạn có thể quyết định chính xác trong tài liệu này chúng
tôi cung cấp cho bạn thông tin về an toàn và các thông tin khác.Tất nhiên nó không thể cảnh báo hết mọi nguy hiểm liên quan đến vấn đề bảo dưỡng khi thực hiện dưỡng loại xe này. Bạn phải tự đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.

Bạn có thể tìm thấy các thông tin về an toàn dưới các dạng thông báo như sau:

° Nhãn an toàn - dán trên xe.
° Thông báo về an toàn - có biểu tượng cảnh báo  và một trong ba từ cảnh báo sau NGUY HIỂM, KHUYẾN CÁO,


NỘI DUNG:

NHẬN BIẾT KIỂU XE ......................................................25-2
CÁC THÔNG SỐ CHUNG ..............................................25-4
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 HỆ THỐNG BÔI TRƠN ...........................................25-5
 HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ........................................25-5
 HỆ THỐNG LÀM MÁT ............................................25-5
 ĐẦU QUY LÁT/XUPÁP ...........................................25-6
XY LANH/PISTON ...................................................25-6
 CẦN KHỞI ĐỘNG/PULY CHỦ ĐỘNG/
 PULY BỊ ĐỘNG/LY HỢP.........................................25-7
 GIẢM TỐC CUỐI CÙNG .........................................25-7
 VÁCH MÁY/ TRỤC KHUỶU ...................................25-7
 BÁNH TRƯỚC/GIẢM XÓC TRƯỚC/CỔ LÁI ..........25-8
 BÁNH SAU/GIẢM XÓC SAU ..................................25-8
 HỆ THỐNG PHANH................................................25-8
 BÌNH ĐIỆN/HỆ THỐNG SẠC .................................25-9
 HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA ..........................................25-9
 KHỞI ĐỘNG ĐIỆN ..................................................25-9
 ĐÈN/ĐỒNG HỒ/CÔNG TẮC ..................................25-9
MÔMEN LỰC XIẾT TIÊU CHUẨN ................................25-10
MÔMEN LỰC XIẾT KHUNG VÀ ĐỘNG CƠ ................25-10
CÁC ĐIỂM BÔI TRƠN VÀ BỊT KÍN ..............................25-14
CÁC BÓ DÂY VÀ CÁP .................................................25-16
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÍ XẢ .................................25-28
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ..................................................25-29
VỊ TRÍ THÂN VỎ ...........................................................25-31
SƠ ĐỒ THÁO THÂN VỎ ...............................................25-31
CHẮN BÙN TRƯỚC ......................................................25-32
ỐP TRÊN PHÍA TRƯỚC ...............................................25-32
ỐP TRÊN ỐNG CHÍNH .................................................25-32
TẤM TRANG TRÍ ..........................................................25-33
ỐP TRƯỚC ....................................................................25-33
ỐP TRƯỚC TAY LÁI .....................................................25-33
ỐP SAU TAY LÁI ...........................................................25-34
ỐP TRONG PHÍA TRƯỚC ............................................25-35
NẮP BẢO DƯỠNG ........................................................25-35
YÊN XE ..........................................................................25-36
TAY DẮT SAU ...............................................................25-36
HỘP CHỨA ĐỒ .............................................................25-37
ỐP GIỮA PHÍA SAU ......................................................25-37
ỐP GIỮA ........................................................................25-38
GIÁ THANH GÁC CHÂN ..............................................25-38
ỐP THÂN .......................................................................25-39
CHẮN BÙN SAU ...........................................................25-39
CHẮN BÙN SAU PHÍA TRONG ...................................25-40
ỐP CẠNH TRƯỚC ........................................................25-40
ỐP BÊN ỐNG CHÍNH ...................................................25-41
ỐP DƯỚI PHÍA TRƯỚC ................................................25-42
ỐP DƯỚI ........................................................................25-42
NẮP CHẮN THÙNG XĂNG/ YÊN XE ..........................25-43
ỐNG XẢ .........................................................................25-44
LỊCH BẢO DƯỠNG .......................................................25-45
ỐNG NHIÊN LIỆU .........................................................25-46
LỌC GIÓ ........................................................................25-46
BUGI...............................................................................25-48
KHE HỞ XUPÁP ............................................................25-49
BỘ TẢN NHIỆT .............................................................25-50
HỆ THỐNG CẤP KHÍ PHỤ ...........................................25-51
ĐỘ RỌI ĐÈN TRƯỚC ...................................................25-52
VỊ TRÍ CẤU THÀNH CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU...25-53
HỘP LỌC GIÓ ...............................................................25-54
ĐIỀU CHỈNH VÍT CẦM CHỪNG ...................................25-55
HỆ THỐNG CẤP KHÍ PHỤ ...........................................25-56
BÌNH XĂNG ...................................................................25-58
LỌC XĂNG ....................................................................25-59
RƠ LE BƠM XĂNG .......................................................25-59
BƠM XĂNG ...................................................................25-60
BÌNH CHỨA DUNG DỊCH LÀM MÁT ...........................25-64
VỊ TRÍ CẤU THÀNH KHI THÁO/ RÁP ĐỘNG CƠ ......25-65
THÁO ĐỘNG CƠ ..........................................................25-66
RÁP ĐỘNG CƠ .............................................................25-69
ĐẦU QUY LÁT ...............................................................25-72
XY LANH .......................................................................25-78
PISTON ..........................................................................25-80
VỊ TRÍ CẤU THÀNH BÁNH TRƯỚC/ CỔ LÁI ..............25-83
BÁNH TRƯỚC ...............................................................25-84
VỊ TRÍ CẤU THÀNH BÁNH SAU /GIẢM XÓC SAU .....25-85
BÁNH SAU / CÀNG SAU .............................................25-86
VỊ TRÍ BÌNH ĐIỆN /HỆ THỐNG SẠC ..........................25-91
KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐÈN ........................................25-91
KIỂM TRA MÁY PHÁT ĐIỆN .......................................25-92
VỊ TRÍ HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA ....................................25-93
KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA .............................25-93
BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐÁNH LỬA (ICM) .............................25-94
VỊ TRÍ HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG ĐIỆN ........................25-95
RƠ LE KHỞI ĐỘNG ......................................................25-96
VỊ TRÍ HỆ THỐNG ĐÈN/ ĐỒNG HỒ/ CÔNG TẮC ......25-97
ĐÈN TRƯỚC/ ĐÈN BÁO RẼ PHÍA TRƯỚC ................25-98
ĐÈN HẬU (SAU) ............................................................25-99
BỘ ĐỒNG HỒ .............................................................25-101
ĐỒNG HỒ BÁO XĂNG ...............................................25-102
CẢM BIẾN ECT ...........................................................25-103
CẢM BIẾN MỰC XĂNG ..............................................25-103
CÔNG TẮC CHÂN CHỐNG NGHIÊNG.....................25-104
CÒI .............................................................................25-106
SƠ ĐỒ DÂY ĐIỆN ...................................................... 25-107
TÌM KIẾM HƯ HỎNG ..................................................25-109

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: