TÀI LIỆU SỬA CHỮA - Xe máy Honda SH150 2015 bản tiếng việt


Các thông tin sửa chữa và bảo dưỡng trong cuốn sách hướng dẫn này dành cho kỹthuật viên có tay nghềvà trình độkỹthuật. Cố ý sửa chữa hoặc bảo dưỡng xe khi chưa được đào tạo bài bản với dụng cụvà thiết bịphù hợp có thểlàm bạn hoặc người khác bị thương. Thậm chí có thểlàm hỏng xe hoặc gây mất an toàn khi sử dụng.
Cuốn sách hướng dẫn này mô tả phương pháp và quy trình thích hợp cho các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa. Một số quy trình đòi hỏi phải sửdụng các dụng cụ được thiết kế đặc biệt và các thiết bịchuyên dụng. Bất cứcá nhân nào có ý định sử dụng một phụtùng thay thế, quy trình dịch vụhoặc dụng cụnào mà không được Honda khuyến cáo sửdụng phải lường trước được những rỏi ro về an toàn cá nhân và vận hành an toàn của xe.

Nếu bạn cần thay thếmột phụtùng nào đó, hãy sử dụng phụ tùng Honda chính hãng có cùng số phụ tùng hoặc loại phụtùng tương đương. Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo không nên sử dụng những phụtùng thay thế kém chất lượng.

NỘI DUNG:

Đôi lời vềvấn đềan toàn ····················· 23-2
Hướng dẫn sửdụng tài liệu ················· 23-3
ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG······················· 23-4
THÔNG SỐKỸTHUẬT························· 23-5
ĐỊNH TUYẾN DÂY VÀ BÓ DÂY·············· 23-8
ĐẶC ĐIỂM KỸTHUẬT ························· 23-14
VỊTRÍ CÁC TẤM ỐP XE······················· 23-18
CHẮN BÙN SAU B······························ 23-19
TẤM ỐP PHÍA TRONG ························ 23-20
ỐP TRƯỚC ······································· 23-21
LỊCH BẢO DƯỠNG····························· 23-22
SƠ ĐỒHỆTHỐNG PGM-FI·················· 23-23
THÔNG TIN XỬLÝ SỰCỐPGM-FI ······· 23-24
CHỈSỐDTC ······································ 23-25
KIỂM TRA DÂY ĐIỆN BỘCẢM BIẾN ····· 23-26
XỬLÝ SỰCỐDTC ····························· 23-27
KIỂM TRA MẠCH MIL ························· 23-48
ECM ················································· 23-49
XỬLÝ SỰCỐKHỞI ĐỘNG BẰNG
ĐIỆN················································· 23-51
RƠ-LE KHỞI ĐỘNG/ XẠC···················· 23-55
KIỂM TRA HỆTHỐNG KHỞI ĐỘNG ······ 23-55
KIỂM TRA HỆTHỐNG TẮT MÁY TẠM
THỜI ················································ 23-56
CÔNG TẮC CHÂN CHỐNG CẠNH········· 23-56
BỘLỌC KHÍ ······································ 23-57
KIỂM TRA ĐÈN PHA ··························· 23-57
HỆTHỐNG TRẢLỜI LẠI/ BÁO ĐỘNG ··· 23-58
THÔNG TIN BẢO TRÌ HỆTHỐNG
CHÌA KHÓA THÔNG MINH Honda ········ 23-69
VỊTRÍ HỆTHỐNG CHÌA KHÓA THÔNG
MINH Honda ······································ 23-69
SƠ ĐỒHỆTHỐNG CHÌA KHÓA THÔNG
MINH Honda ······································ 23-70
XỬLÝ SỰCỐHỆTHỐNG CHÌA KHÓA
THÔNG MINH Honda ·························· 23-71
KHÓA MỞKHẨN CẤP/ KHÓA MỞ
YÊN·················································· 23-76
ỔKHÓA ĐIỆN/ KHÓA XỬLÝ THÔNG
MINH ················································ 23-77
BỘXỬLÝ THÔNG MINH ····················· 23-81
CHỈBÁO CHÌA KHÓA THÔNG MINH
Honda ·············································· 23-85
CHẾ ĐỘKHẨN CẤP ··························· 23-86
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ ID XÁC NHẬN
THÔNG MINH ···································· 23-88
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ ID XÁC NHẬN
IMMOBILIZER ··································· 23-94
PHỤTÙNG THAY THẾSỰCỐHỆTHỐNG
CHÌA KHÓA THÔNG MINH Honda ······ 23-101
ÂM THANH CÒI BÁO ························ 23-101
SƠ ĐỒDÂY ĐIỆN····························· 23-103

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: