TIỂU LUẬN - Đánh giá về tình hình sử dụng các biểu tượng quốc gia của Việt Nam


Trong thời đại Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , chúng ta đang mải mê đi xây dựng và phát triển về kinh tế, chính trị, văn hóa… mà đôi khi có nhiều người quên đi và không biết đến nguồn gốc lịch sử , các biểu tượng Quốc gia, các yếu tố cấu thành nên Quốc thể nó là gì? nó như thế nào? và nó xuất hiện phát triển ra làm sao? Bác Hồ đã nói “ dân ta phải biết sử ta, cho tường tích gốc nước nhà Việt Nam”, cho nên việc tìm hiểu lịch sử dân tộc nói chung và  “tìm hiểu lịch sử các biểu tượng quốc gia Việt Nam” nói riêng là hết sức quan trọng đối với mỗi công dân đất Việt , đặc biệt là những thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Hơn thế nữa, không chỉ biết về lịch sử Nước nhà mà còn phải trang bị cho mình những kiến thức sâu rộng hơn về thế giới bên ngoài như việc “giới thiệu hệ thống biểu tượng quốc gia của một số nước trên thế giới”.  Vậy thì chủ đề này sẽ giúp chúng ta đi sâu và hiểu rõ hơn về việc “Đánh giá việc sử các biểu tượng quốc gia của Việt Nam “.

NỘI DUNG:

MỞ ĐẦU 1
1. Lí do chọn đề tài. 1
2. Lịch sử nghiên cứu. 1
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi giới hạn nghiên cứu của đề tài 2
4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2
5. Phương pháp nghiên cứu 3
6. Giả thuyết khoa học 3
7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 3
8. Cấu trúc của đề tài 3
CHƯƠNG 1. LỊCH SỬ VỀ BIỂU TƯỢNG QUỐC GIA Ở VIỆT NAM 4
1.1. Khái niệm 4
1.2. Đặc điểm 4
1.3 Lịch sử hình thành biểu tượng quốc gia 5
1.3.1 Quốc kỳ 5
1.3.2 Quốc huy 10
1.3.3 Quốc ca 15
1.3.4. Quốc hiệu 19
TIỂU KẾT : 25
CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG BIỂU TƯỢNG QUỐC GIA CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 26
2.1. Hệ thống biểu tượng Quốc gia của Nhật Bản 26
2.2. Hệ thống biểu tượng quốc gia của Lào 27
2.3. Hệ thống biểu tượng quốc gia của Đức 29
2.4. Hệ thống biểu tượng quốc gia của Australia 30
2.5. Hệ thống biểu tượng quốc gia của Mỹ 32
TIỂU KẾT: 33
CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG CÁC BIỂU TƯỢNG QUỐC GIA HIỆN NAY 34
3.1. Sử dụng quốc kỳ Việt Nam hiện nay 34
3.2. Sử dụng Quốc huy Việt Nam hiện nay 38
3.3 Sử dụng Quốc hiệu Việt Nam hiện nay 40
3.4. Sử dụng Quốc ca Việt Nam hiện nay 41
TIỂU KẾT: 41
KẾT LUẬN 42
TÀI LIỆU THAM KHẢO 43

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Nguyễn Thị Thảo) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

BẢO VẬT QUỐC GIA VIỆT NAM THAM KHẢO

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: