TRẮC NGHIỆM - Dược lâm sàng 1


Câu 1. Nguyên nhân dẫn đến người nghiện rượu là đối tượng thiếu nhiều loại Vitamin, ngoại trừ:
A. Bữa ăn của đối tượng này thường thiếu cả chất và lượng. 
B. Đường tiêu hóa bị tổn thương do sử dụng rượu lâu ngày.
C. Bị xơ gan nên làm giảm khả năng dự trữ các Vitamin.
D. Tăng tổng hợp protein huyết tương để tăng thải Vitamin.

Câu 2. Cung cấp thong tin cho câu hỏi: “ có thể uống thuốc ngay sau bữa ăn” thuộc lĩnh vực:
A. Tương tác thuốc
B. Phản ứng có hại của thuốc (ADR)
C. Dược động học
D. Dược lực học
E. Sinh  dược học
Câu 3. Kháng sinh thải trừ chủ yếu qua mật:
A. Gentamycin
B. Erythromycin
C. Tetracyclin
D. Ofloxacin
E. Cefaclor
Câu 4. Adrenalin ít dung dưới dạng tiêm tĩnh mạch vì lý do:
A. Adrenalin làm loạn nhịp tim.
B. Adrenalin được hấp thu chậm.
C. Adrenalin làm tăng huyết áp.??????
D. Cả A,B đúng.
E. Cả A,B,C đúng.
...

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: