BÁO CÁO - Phòng cháy chữa cháy cho công trình


Hệ thống báo cháy tự ñộng là hệ thống gồm tập hợp các thiết bị có nhiệm vụ phát hiện và báo
ñộng khi có cháy xảy ra. Việc phát hiện ra các tín hiệu cháy có thể ñược thực hiện tự ñộng bởi các
thiết bị hoặc bởi con người, và nhất thiết phải hoạt ñộng liên tục trong 24/24 giờ.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: