BÁO CÁO - QRCODE và làm ứng dụng đọc mã QRCODE


1. QR Code: Mã vạch thế hệ mới

Mã QR (tạm dịch là mã đáp ứng nhanh) là một loại ma trận mã vạch( hay mã vạch hai chiều) ban đầu được thiết kế cho nền công nghiệp ô tô Nhật Bản. Các mã QR được sử dụng phổ biến nhất ở Nhật Bản và hiện là loại mã hai chiều thông dụng nhất ở Nhật Bản. Gần đây, hệ thống mã QR đã trở nên phổ biến bên ngoài ngành công nghiệp ô tô do khả năng đọc nhanh và dung lượng lưu trữ lớn hơn so với tiêu chuẩn mã vạch UPC.


Hình ảnh mã QR Code

Một mã QR được đọc bởi một đầu đọc mã vạch, chẳng hạn như một máy ảnh, một điện thoại di động, một điện thoại thông minh, hoặc một webcam, và sử dụng thuật toán sửa lỗi Reed-Solomon.
Mã QR được phát minh tại Nhật Bản bởi công ty Denso Wave( công ty con của Toyota) vào năm 1994 để theo dõi xe trong sản xuất.
Các mã QR nhỏ nhất là 21x21 pixel, và lớn nhất là 177x177. Các kích thước được gọi là phiên bản. Kích thước 21x21 pixel là phiên bản 1, 25x25 là phiên bản 2, và cứ tiếp tục như thế. Kích thước 177x177 là phiên bản 40.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: