EBOOK - Fundamentals of Irrigation and On-farm Water Management Volume 1 + 2 ( M.H.Ali )


Fundamentals of Irrigation and On-farm Water Management: Volume 1 - Nguyên tắc cơ bản về thủy lợi và quản lý nước tại trang trại: Tập 1

Practices of Irrigation & On-farm Water Management: Volume 2 - Thực hành thủy lợi và quản lý nước tại trang trại: Tập 2

Cuốn sách Cơ bản về Thủy lợi và Quản lý Nước tại trang trại (Tập 1) là một cuốn sách giáo khoa thực sự dành cho sinh viên đại học ngành Kỹ thuật Khoa học Sinh học, Kỹ thuật Nông nghiệp, Kỹ thuật Tài nguyên Nước, Kỹ thuật Xây dựng & Môi trường, Kỹ thuật Hệ thống Sinh học, Khoa học Môi trường, Khoa học sinh học và khoa học nông nghiệp. Cuốn sách đề cập đến các khía cạnh cơ bản của phát triển thủy lợi, tác động của khí hậu đến sản xuất cây trồng, ước tính yêu cầu tưới tiêu, lập kế hoạch tưới tiêu, đo lường nước, bảo tồn và thu hoạch nước, và các khía cạnh kinh tế của quản lý thủy lợi. Hiểu các quá trình này dẫn đến những quyết định hợp lý và tiết kiệm chi phí hiệu quả hơn về quy hoạch thủy lợi, thiết kế, và ...


Trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện nay của thế giới, tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp (thực phẩm, thức ăn gia súc & nhiên liệu sinh học) để nuôi sống dân số ngày càng tăng, và để cứu tài nguyên nước và môi trường khỏi suy thoái, ngày càng tăng. Mô hình biến đổi khí hậu và ô nhiễm nguồn nước đã tập trung thêm vào tài nguyên nước. Cuốn sách Thực hành thủy lợi và quản lý nước tại trang trại (Tập 2) là một cuốn sách giáo khoa thực sự dành cho sinh viên đại học ngành Kỹ thuật sinh học, Kỹ thuật nông nghiệp, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật dân dụng & môi trường, Kỹ thuật hệ thống sinh học, Khoa học môi trường, Khoa học sinh học và khoa học nông nghiệp. Cuốn sách đề cập với các phương pháp ứng dụng nước, thủy lợi ...

LINK DOWLOAD
M_tả

No comments: