HIỆN TƯỢNG BẤT THƯỜNG - Dao động vòng lặp khi vận hành lò quay nhà máy xi măng


Đây là một trạng thái mà một hoặc nhiều thông số dao động quanh giá trị mong muốn với một biên độ khá lớn. Chẳng hạn như vòng dao động nhiệt độ DDF, tải lò, lớp clinker, nhiệt độ gió 2.


Để ngăn ngừa sự dao dộng quay vòng như vậy, việc điều chỉnh các thông số vận hành như tốc dộ quạt IDF, than, feed phải được thực hiện theo nguyên tắc mạnh khi cần thiết, nhưng càng ít càng tốt. Do đó một hành động để khắc phục hiện tượng này phải xem xét đến không chỉ điều kiện thực tế hiện tại mà còn phải xem xu hướng thay đổi trước đó và sắp tới, có nghĩa là phải có trend của các thông số vận hành.

Để phá vỡ một vòng lặp dao động nào đó, người vận hành lò phải chống lại làm mất tác dụng một đầu cực của vòng dao động trước khi nó xuất hiện. Khi biết được chu kỳ của vòng dao động, việc điều chỉnh thông số vận hành cho đầu cực kế tiếp của vòng dao động phải được thực hiện trước thời điểm ở giữa 2 đầu cực của vòng. Điều này làm giảm biên độ của vòng kế tiếp và đưa lò trở lại trạng thái ổn định.

Các vòng dao động gây ra bởi chính vận hành lò, chu kỳ thông thường là bội số của thời gian lưu vật liệu trong zôn nung (20-60min). Việc tính toán và biết thời gian lưu vật liệu sẽ giúp việc phá bỏ một vòng dao động nhanh chóng hơn.

Một số yếu tố khác như sự thay đổi đặc tính vật liệu và nhiên liệu cũng ảnh hưởng đến vận hành lò. Nếu sự thay đổi của các yếu tố này cũng có tính chất chu kỳ, phương pháp khắc phục sẽ tương tự như trên. Nếu chỉ là ngẫu nhiên, người vận hành phải thay đổi điều chỉnh các thông số để sữa chữa những gì đã xảy ra. Các vòng dao động tác động xấu đến năng suất của lò do vậy cần phải nổ lực khắc phục và đòi hỏi sự đồng nhất nguyên, nhiên liệu và sự ổn định của hệ thống cấp liệu.

Chúc các bạn thành công!
M_tả

No comments: