Nghiên cứu chế tạo các modun LED đơn sắc và đa sắc ứng dụng


Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam.Hiện nay, nước ta vẫn là một nước đang phát triển, các giá trị sản lượng nông nghiệp chiếm phần lớn giá trị kinh tế nước nhà.Song song với việc thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp và dich vụ…, nhà nước ta vẫn đang chú trọng nâng cao sản lượng sản xuất nông nghiệp. Để tăng năng suất, người ta đã dùng rất nhiều cách thức, phương pháp. Từ thay đổi phương thức canh tác, đến sử dụng công nghệ sinh
học, công nghệ hóa học và các tác động vật lý...

Các tác động về sinh học, hóa học đã và đang mang lại năng suất, chất lượng cao hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng những tác động này càng ngày càng bộc lộ các nhược điểm về độ an toàn cũng như tác dụng lâu dài đến người sử dụng sản phẩm. Tại nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển như nước ta, nơi người dân chưa có điều kiện sử dụng sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao,cũng như việc kiểm soát an toàn thực phẩm lỏng lẻo, tác động của thực phẩm bẩn đến người tiêu dùng đang gây nên một làn sóng lo ngại về sức khỏe của người sử dụng. Xu thế của tương lai là sử dụng các phương pháp an toàn và bền vững hơn để thúc đẩy tăng trưởng và tăng năng suất cây trồng. Trong xu thế đó, việc sử dụng các tác động vật lý trở thành một trong những lựa chọn rất đáng quan tâm. Một trong những tác động vật lý đó là sử dụng ánh sáng.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: