NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP SCAMPER VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG


Công nghệ thông tin đang phát triển với một tốc độ rất nhanh. Với tốc độ này, chúng ta dễ lầm tưởng rằng mình không thể nào nghĩ ra cái gì hay hơn những cái đang được phát triển bởi các tập đoàn hay công ty phần mềm lớn. Nhưng điều này là không phải như vậy, chúng ta vẫn có thể tìm ra những vấn đề đang tồn tại trong những cái có sẵn tưởng chừng như hoàn hảo đó. Và việc chúng ta tìm ra sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của công nghệ thông tin nói chung và lĩnh vực mà chúng ta nghiên cứu nói riêng.

Tuy nhiên để làm được điều đó, chúng ta cần phải có phương pháp hỗ trợ. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp nhưng trong bài báo cáo này em xin trình bày một trong những phương pháp cũng rất nổi tiếng là SCAMPER. Trình bày của em gồm các phần như sau: − Giới thiệu về lịch sử SCAMPER − Trình bày chi tiết các kỉ thuật trong SCAMPER − Một số ứng dụng của SCAMPER trong công nghệ thông tin

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: