ĐỒ ÁN - Sản xuất Para Xylen


Para-Xylen hay 1,4-dimetyl benzen là một trong những đồng phân có nhiều  ứng dụng quan trọng trong số  các đồng phân của xylen C6H4-(CH3)2, Para-Xylen được sử dụng trong công nghiệp chủ  yếu để  sản xuất axit terephtalic và dimetyl terephtalat, đây là các nguyên liệu đầu cho việc sản xuất sơ sợi, màng polieste và nhựa PET có ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.


Đây là sản phẩm còn ít được sản xuất trong nước

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: