SÁCH SCAN - Giáo trình Hoa Lan (PGS. TS. Đào Thanh Vân Cb)


NỘI DUNG:

Bài mở đầu: Vai trò của hoa lan và tình hình sản xuất hoa lan
Chương 1: Đặc điểm thực vật học và phân loại hoa lan
Chương 2: Yêu cầu ngoại cảnh hoa lan
Chương 3: Nhân giống hoa lan
Chương 4: Kỹ thuật nuôi trồng hoa lan
Chương 5: Kỹ thuật trồng một số loài lan phổ biến


Tài liệu tham khảo

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: