SLIDE - Thiết kế mạch đo áp AC, hiển thị led 7 đoạn


Giới thiệu chung về ICL7107

- Bao gồm bộ giải mã Led 7 đoạn, bộ điều khiển hiển thị, bộ tạo chuẩn và bộ tạo xung dòng hồ. Các đặc tính của nó bao gồm: tự chỉnh 0 nhỏ hơn 10 uV, điển 0 trượt  không qua 1uV/C, độ dốc dòng ngõ vào tối đa là 10pA.
- Các giá trị định mức
V+ = 6V
V- = -9V

- Điện áp ngõ vào analog: V+ đến V-
- Điện áp tham chiếu: V+ đến V-
- Ngõ vào clock GND đến V+

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: