TÀI LIỆU - KỸ NĂNG TƯ DUY SÁNG TẠO (Trường ĐH Văn Hiến)


NỘI DUNG:

PHẦN 1: TỔNG QUAN TƯ DUY SÁNG TẠO

1.1.     Sức mạnh của bộ não và các loại hình tư duy

1.2.     Tư duy sáng tạo trong công việc và học tập

1.2.1.     Định nghĩa sự sáng tạo

1.2.2.     Ba thành phần của tính sáng tạo cá nhân

1.2.3.     Những cách thức giúp suy nghĩ sáng tạo trong mỗi cá nhân

1.2.4.     Đặt những câu hỏi hợp lý


PHẦN 2: CÁC CÔNG CỤ GIÚP PHÁT TRIỂN  TƯ DUY SÁNG TẠO

2.1.     Sơ đồ tư duy – Mindmap trong công việc và học tập

2.1.1.     Giới thiệu về sơ đồ tư duy

2.1.2.     Vai trò của Sơ đồ tư duy

2.1.3.     Cách vẽ sơ đồ tư duy

2.2.     Kỹ thuật Brainstorm

2.2.1.     Khái quát về phương pháp Brainstorm

2.2.2.     Những nguyên tắc sử dụng phương pháp Brainstorm

2.3.     Kỹ thuật SCAMPER

2.3.1.     Giới thiệu về kỹ thuật SCAMPER

2.3.2.     Cách thức sử dụng Scamper

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: