TIỂU LUẬN - Video streaming


Video Streaming tiết kiệm thời gian cho người dùng bằng cách sử dụng các công nghệ giải nén kết hợp với hiển thị dữ liệu đồng thời trong lúc vẫn tiếp tục tải video về!

Video streaming là một kỹ thuật được sử dụng khá phổ biến trong các ứng dụng mạng. nó cho phép sử dụng cách thức phát lại các đoạn video được lưu trữ trên các máy tính trên mạng tới người dùng đầu cuối muốn xem đoạn video đó mà không cần tải về các thiết bị cá nhân( laptop , smart phone, pc…)


Thực chất streaming video là quá trình chia nhỏ các file video thành các frame , rồi lần lượt gửi các frame đó tới một bộ đệm trên máy tính của người xem và hiển thị nội dung của các frame đó; ban đầu bên nhận sẽ nhận sẽ lấy về một phần chia nhỏ của dữ liệu video và hiển thị những phần video đã nhậ được, đồng thời trong lúc hiển thị các gói dữ liệu còn lại vẫn tiếp tục được tải về để kịp cho việc hiển thị tiếp theo.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: