TIỂU LUẬN - Xử lý mùi hôi từ bùn cống rãnh và đất


Ngày nay công nghệ càng phát triển, đời sống con người càng nâng cao. Bên cạnh đó cũng không ích ảnh hưởng tới đời sống con người, đặc biệt là vấn đề về môi trường hiện nay rất là quan trọng. Nào là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm môi trường đất…Rất nhiều loai ô nhiễm, trong đó có thể ô nhiễm mùi hôi thối là một trong những vấn đề cần quan tâm hàng đầu. Đặc biệt là mùi hôi thối pháp ra từ bùn cống rảnh và đất. Nhiều xí nghiệp, nhà máy thải các chất thải xuống cống, chủ yếu là bùn thải của các nhà máy chế biến như thủy sản, thực phẩm, …Ngoài ra còn có chất thải do sinh hoạt. Hiện nay hệ thống cống thoát nước có mặt khắp nơi. Vì vậy nếu cống bóc mùi hôi thối sẽ ảnh hưởng đến môi trường rất lớn, còn ảnh hưởng tới hoạt động du lịch. Vì vậy cần phải có biện pháp xử lý. Bài tiểu luận này trình bày một số biện pháp xử lý mùi hôi thối.
Nhưng có thể sẽ không tránh khỏi thiếu sót, sai lầm. Vì thế mong quý thầy cô thông cảm và đóng góp ý kiến thêm.


NỘI DUNG:

I. Giới thiệu về mùi hôi 3
1. Định nghĩa về mùi hôi 3
2. Đặc tính của mùi hôi 3
3. Giới thiệu phương pháp đo mùi: phương pháp nhạy cảm khứu giác
4. Mùi hôi từ bùn cống rãnh và đất 7

II. Công nghệ xử lý mùi hôi từ bùn cống rãnh và đất 7
1. Thu khí có mùi hôi trực tiếp từ bùn công rãnh và đất 8
a. Phương pháp hấp phụ 10
b. Phương pháp hấp thụ 13
c. Phương pháp nhiệt 15
d. Phương pháp sinh học 16
2. Xử lý bùn làm giảm mùi hôi, tái sử dụng bùn và sử dụng khí sạch (CH4) 23
a. Hệ thống lên men bùn yếm khí 26
b. Hệ thống lên men bùn hiếu khí 27

III. GIỚI THIỆU MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ MÙI HÔI KHÁC 30
1. Công nghệ xử lý mùi của cống thoát nước đô thị 30
2. Vi sinh khử mùi 33
3. Xử lý mùi hôi bằng máy Ozone 36
4. Đen khử mùi hôi thối 37

IV.  Ứng dụng của bùn để làm bê tông 37
KẾT LUẬN 39
PHỤ LỤC 40
TÀI LIỆU THAM KHẢO 4

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: