Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy liên lồi cầu xương cánh tay tại bệnh viện việt đức


NỘI DUNG:

Chương 1. Tổng quan tài liệu 3
1.1. Đặc điểm giải phẫu và chức năng khớp khuỷu, xương cánh tay và vùng khủyu. 3
1.1.1. Xương cánh tay. 3
1.1.2. Khớp khuỷu 6
1.1.3. Vùng khuỷu 10
1.2. Giải phẫu bệnh gãy liên lồi cầu. 17
1.2.1. Phân loại gãy liên lồi cầu. 17
1.2.2. Phân loại gãy xương hở. 21
1.2.3. Sinh lý liền xương 21
1.2.4. Chẩn đoán gãy liên lồi cầu 24
1.2.5. Các biến chứng 25
1.3. Điều trị 29
1.3.1. Điều trị không mổ. 30
1.3.2. Cách điều trị phẫu thuật 31
1.4. Đánh giá kết quả sau mổ. 32


Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 36
2.1. Đối tượng 36
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân. 36
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ. 36
2.2. Phương pháp nghiên cứu. 36
2.2.1. Các bước tiến hành. 36
2.2.2. Kỹ thuật mổ kết hợp bên trong gãy liên lồi cầu. 37
2.2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu. 46
2.2.4. Phân tích và xử lý số liệu. 47

Chương 3. Kết quả nghiên cứu 48
3.1. Các yếu tố dịch tễ 48
3.1.1. Tình hình bệnh nhân số lượng, tuổi, giới. 48
3.1.2. Nguyên nhân chấn thương 49
3.1.3. Tỷ lệ chấn thương theo nghề nghiệp. 49
3.2. Cơ cấu tổn thương 50
3.2.1. Các tổn thương phối hợp 50
3.2.2. Tỷ lệ gãy xương hở 51
3.2.3. Phân loại tổn thương theo A.O. 52
3.3. Kết quả điều trị 53
3.3.1. Kết quả điều trị chung 53
3.3.2. Tỷ lệ nhiễm trùng. 54
3.3.3. Tai biến trong mổ. 55
3.3.4. Biến chứng sau mổ. 55
3.3.5. Thời gian được phẫu thuật tính từ khi bị tổn thương 56
3.3.6. Thời gian bắt đầu vận động 57
3.4. Sự liên quan của một số yếu tố với kết quả điều trị. 58
3.4.1. Sự liên quan của mức độ tổn thương với kết quả điều trị. 58
3.4.2. Sự liên quan của tổn thương phối hợp với kết quả điều trị. 59
3.4.3. Sự liên quan của thời gian phẫu thuật với kết quả điều trị 60
3.4.4. Sự liên quan của phương pháp KHX với kết quả điều trị. 61
3.4.5. Tuổi đời của bệnh nhân ảnh hưởng đến kết quả điều trị 62
3.4.6. Thời gian bắt đầu vận động ảnh hưởng đến kết quả điều trị. 63

Chương 4. Bàn luận 64
4.1. Các yếu tố dịch tễ 64
4.1.1. Phân bố tỷ lệ tuổi giới 64
4.1.2. Nguyên nhân chấn thương 64
4.2. Cơ cấu tổn thương 65
4.3. Kết quả điều trị 66
3.4.1. Kết quả chung 66
4.3.2. Tỷ lệ nhiễm trùng sau mổ 71
4.3.3. Tai biến trong mổ 72
4.3.4. Biến chứng sau mổ 72
4.3.5. Các tổn thương phối hợp và gãy xương hở 73
4.3.6. Thời gian mổ từ khi tai nạn 75
4.3.7. Kỹ thuật mổ 76
4.4. Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng 80
4.4.1. Kết quả điều trị và mức độ tổn thương 80
4.4.2. Liên quan của tổn thương phối hợp 81
4.4.3. Thời gian phẫu thuật từ khi bị tai nạn 81
4.4.4. Liên quan giữa kết quả và phương pháp KHX 81
4.4.5. Liên quan kết quả và nhóm tuổi 82
4.4.6. Liên quan của thời gian bắt đầu vận động và luyện tập 82

Tài liệu này do thành viên có TK Gmail (drtan81@gmail.com) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: