BÀI GIẢNG - Sinh hóa môi trường (Dương Thị Dáng Hương)


Sinh hóa học là khoa học nghiên cứu cơ sở phân tử của sự sống (thành phần cấu tạo và các quá trình biến đổi của các chất trong cơ thể sống). Thếgiới sinh vật vô cùng dồi dào và phong phú. Các hoạt động sống của thế giới này cũng thể hiện ra muôn màu muôn vẻ, nhưng nét đặc trưng và chung nhất là sự trao đổi chất, tức tác dụng qua lại và thường xuyên giữa mọi cơ thể và môi trường bên ngoài. Nhờquá trình trao đổi chất mà sinh vật chủ động thích nghi với ngoại cảnh.
Trong sự trao đổi chất thì thức ăn đóng một vai trò vô cùng quan trọng. nhờ đó cơ thể thu nhận được những vật chất cần thiết để tạo hình và cung cấp năng lượng.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: