BÁO CÁO - Công nghệ sản xuất Acid Acetic


Công thức cấu tạo, tính chất vật lý, hóa học.

- Công thức hóa học của acid acetic là CH3COOH.
- Khối lượng phân tử là 60,05.
- Nhiệt độ sôi 118,2oC.
- Acid acetic hoàn toàn tan trong nước, cồn, eter, benzen, axeton, và trong cloroform. Chúng hoàn toàn không tan trong CS2.
- Acid acetic rất bền với các chất oxy hóa như axit chromic, permanganate. Chúng có khả năng hòa tan cellulose, các hợp chất tương tự cellulose. Chúng có khả năng phân hủy da, gây bỏng da, ăn mòn nhiều kim loại.


NỘI DUNG:

I. GIỚI THIỆU 2

II. NGUYÊN LIỆU: 3

III. VI SINH VẬT: 4

IV. QUY TRÌNH SẢN XUẤT: 8

IV.1. Sơ đồ khối 8

IV.2. Giải thích qui trình: 8

IV.2.1 Chuẩn bị môi trường: 8

IV.2.2 Nhân giống: 9

IV.2.3 Lên men 10

IV.2.4 Lọc: 15

IV.2.5 Chưng cất: 16

V. SẢN PHẨM 18

VI. CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ……………19

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 21

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: