BÁO CÁO - Ghép Kênh Phân Chia Thời Gian TDM


Ghép kênh theo Thời gian TDM (Time-division multiplexing).

Thời gian sử dụng đường truyền được chia sẻ cho người sử dụng.Tức là thời gian sử dụng đường truyền thì được chia làm nhiều khung.mỗi khung được chia thành nhiều khe thời gian(Ts time slot) mỗi người sử dụng một khe thời gian giành riêng cho mình để phục vụ cho việc truyền tin, phương pháp ghép kênh theo thời gian chủ yếu sử dụng trong phần băng gốc.

- Loại chuyển mạch kênh hỗ trợ truyền thoại tốc độ tháp với tốc độ 64 Kbit/s bằng với tốc độ tạo tín hiệu cơ sở PCM.
- Ứng dụng chủ yếu của chuyển mạch kênh chính là dịch vụ thoại và truyền số liệu băng hẹp.
- loại chuyển mạch này thường gặp ở các tổng đài SPC ; hay các tổng đài di động MSC hiện đang sử dụng.
- Bộ thí nghiệm này đươc thiêt kế với ý định cung cấp những kiến thức thực nghiệm/ thực hành về kỹ thuật phân/ ghép kênh phân chia thời gian dùng kĩ thuật PAM như là những dụng cụ thiết thực trên hệ thống thông tin số.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: