BÁO CÁO - Mạch điều khiển thiết bị điện bằng Android qua sóng Bluetooth


I – NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN:
1- Tìm hiểu về nguyên tắc thu phát hồng ngoại
+  Khái niệm
+  Nguyên tắc hoạt động
2- Giới thiệu các linh kiện dùng trong mạch:
-  Moudule giảm áp 2596 x 1
-  Domino 2 x 8
-  Role 12V x 8
-  Điện trở 1,2 k x 9
-  Led x 9
-  Rào cái vuông x 1
-  Rào đực vuông x 1
-  Bộ nguồn 12V ( 2ampe ) x 1
-  Arduino uno R3 x 1
-  Module bluetooth HC05 x 1
-  IC 2803 + Đế 18 chân  x 1

3- Tính toán thiết kế:
+ Module nguồn
+ Khối module Bluetooth
+ Khối xử lí trung tâm
+ Khối chấp hành ( Rơ-le 12V,đèn báo )
+ Khối điều khiển
4- Mô phỏng mạch dùng phần mềm Proteus 8.1
5- Thi công mạch
+ Sơ đồ Layout
+ Chạy thực tế

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: